Index   Back Top Print

[ AR  - DE  - EN  - ES  - FR  - HR  - IT  - PL  - PT ]

KATECHEZA OJCA ŚWIĘTEGO FRANCISZKA

AUDIENCJA GENERALNA

Środa, 18 sierpień 2021 r.

[Multimedia]

______________________

Święty Paweł nauczał nas, że „dzieci obietnicy” (Ga 4,28), ze względu na wiarę w Jezusa Chrystusa, nie znajdują się pod więzami Prawa, lecz są powołane do wymagającego stylu życia w wolności Ewangelii. W dzisiejszej katechezie stawiamy sobie pytanie: jaka jest zatem, według Listu do Galatów, rola Prawa? Paweł utrzymuje, że Prawo było jakby pedagogiem.

W tamtym czasie tak określano niewolnika, którego zadaniem było towarzyszenie synowi pana w drodze do nauczyciela, a następnie przyprowadzanie go do domu. Miał go chronić przed niebezpieczeństwem i czuwać, aby nie zachowywał się niewłaściwie. Kiedy chłopiec stawał się dorosły, pedagog przestawał pełnić to zadanie.

Odniesienie funkcji pedagoga do Prawa pozwala św. Pawłowi wyjaśnić rolę, jaką odgrywało ono w dziejach Izraela. Tora chroniła lud, wychowywała go, dyscyplinowała i podtrzymywała w jego słabości. Stąd, Prawo ma z pewnością funkcję pozytywną, ale ograniczoną w czasie, ponieważ jest ono związane z dojrzewaniem osób i ich wyborem wolności. Kiedy człowiek dochodzi do wiary, Prawo wyczerpuje swoją wartość propedeutyczną i musi ustąpić miejsca innemu autorytetowi.

Warto, abyśmy zadali sobie pytanie, czy żyjemy jeszcze w okresie, w którym potrzebujemy Prawa, czy też jesteśmy świadomi, że przez łaskę staliśmy się dziećmi Bożymi, aby żyć w miłości.

Santo Padre:

Do il benvenuto ai pellegrini polacchi. In modo particolare saluto i fedeli provenienti dal Santuario mariano della Diocesi di Kalisz. La Madre di Dio e nostra Madre accompagni voi, le vostre famiglie e tutti coloro che con amore vengono da Lei per affidarsi alla sua materna e tenera protezione. Per favore, pregate anche per me. Vi benedico di cuore.

Speaker:

Witam polskich pielgrzymów. W sposób szczególny pozdrawiam wiernych z Sanktuarium maryjnego w Skalmierzycach w Diecezji Kaliskiej. Matka Boga i nasza Matka niech towarzyszy wam, waszym rodzinom i wszystkimi, którzy z miłością przychodzą do Niej, aby zawierzać siebie Jej matczynej, czułej opiece. Proszę, módlcie się także za mnie. Z serca wam błogosławię.

Święty Paweł nauczał nas, że „dzieci obietnicy” (Ga 4,28), ze względu na wiarę w Jezusa Chrystusa, nie znajdują się pod więzami Prawa, lecz są powołane do wymagającego stylu życia w wolności Ewangelii. W dzisiejszej katechezie stawiamy sobie pytanie: jaka jest zatem, według Listu do Galatów, rola Prawa? Paweł utrzymuje, że Prawo było jakby pedagogiem.

W tamtym czasie tak określano niewolnika, którego zadaniem było towarzyszenie synowi pana w drodze do nauczyciela, a następnie przyprowadzanie go do domu. Miał go chronić przed niebezpieczeństwem i czuwać, aby nie zachowywał się niewłaściwie. Kiedy chłopiec stawał się dorosły, pedagog przestawał pełnić to zadanie.

Odniesienie funkcji pedagoga do Prawa pozwala św. Pawłowi wyjaśnić rolę, jaką odgrywało ono w dziejach Izraela. Tora chroniła lud, wychowywała go, dyscyplinowała i podtrzymywała w jego słabości. Stąd, Prawo ma z pewnością funkcję pozytywną, ale ograniczoną w czasie, ponieważ jest ono związane z dojrzewaniem osób i ich wyborem wolności. Kiedy człowiek dochodzi do wiary, Prawo wyczerpuje swoją wartość propedeutyczną i musi ustąpić miejsca innemu autorytetowi.

Warto, abyśmy zadali sobie pytanie, czy żyjemy jeszcze w okresie, w którym potrzebujemy Prawa, czy też jesteśmy świadomi, że przez łaskę staliśmy się dziećmi Bożymi, aby żyć w miłości.

Santo Padre:

Do il benvenuto ai pellegrini polacchi. In modo particolare saluto i fedeli provenienti dal Santuario mariano della Diocesi di Kalisz. La Madre di Dio e nostra Madre accompagni voi, le vostre famiglie e tutti coloro che con amore vengono da Lei per affidarsi alla sua materna e tenera protezione. Per favore, pregate anche per me. Vi benedico di cuore.

Speaker:

Witam polskich pielgrzymów. W sposób szczególny pozdrawiam wiernych z Sanktuarium maryjnego w Skalmierzycach w Diecezji Kaliskiej. Matka Boga i nasza Matka niech towarzyszy wam, waszym rodzinom i wszystkimi, którzy z miłością przychodzą do Niej, aby zawierzać siebie Jej matczynej, czułej opiece. Proszę, módlcie się także za mnie. Z serca wam błogosławię.

Święty Paweł nauczał nas, że „dzieci obietnicy” (Ga 4,28), ze względu na wiarę w Jezusa Chrystusa, nie znajdują się pod więzami Prawa, lecz są powołane do wymagającego stylu życia w wolności Ewangelii. W dzisiejszej katechezie stawiamy sobie pytanie: jaka jest zatem, według Listu do Galatów, rola Prawa? Paweł utrzymuje, że Prawo było jakby pedagogiem.

W tamtym czasie tak określano niewolnika, którego zadaniem było towarzyszenie synowi pana w drodze do nauczyciela, a następnie przyprowadzanie go do domu. Miał go chronić przed niebezpieczeństwem i czuwać, aby nie zachowywał się niewłaściwie. Kiedy chłopiec stawał się dorosły, pedagog przestawał pełnić to zadanie.

Odniesienie funkcji pedagoga do Prawa pozwala św. Pawłowi wyjaśnić rolę, jaką odgrywało ono w dziejach Izraela. Tora chroniła lud, wychowywała go, dyscyplinowała i podtrzymywała w jego słabości. Stąd, Prawo ma z pewnością funkcję pozytywną, ale ograniczoną w czasie, ponieważ jest ono związane z dojrzewaniem osób i ich wyborem wolności. Kiedy człowiek dochodzi do wiary, Prawo wyczerpuje swoją wartość propedeutyczną i musi ustąpić miejsca innemu autorytetowi.

Warto, abyśmy zadali sobie pytanie, czy żyjemy jeszcze w okresie, w którym potrzebujemy Prawa, czy też jesteśmy świadomi, że przez łaskę staliśmy się dziećmi Bożymi, aby żyć w miłości.

Santo Padre:

Do il benvenuto ai pellegrini polacchi. In modo particolare saluto i fedeli provenienti dal Santuario mariano della Diocesi di Kalisz. La Madre di Dio e nostra Madre accompagni voi, le vostre famiglie e tutti coloro che con amore vengono da Lei per affidarsi alla sua materna e tenera protezione. Per favore, pregate anche per me. Vi benedico di cuore.

Speaker:

Witam polskich pielgrzymów. W sposób szczególny pozdrawiam wiernych z Sanktuarium maryjnego w Skalmierzycach w Diecezji Kaliskiej. Matka Boga i nasza Matka niech towarzyszy wam, waszym rodzinom i wszystkimi, którzy z miłością przychodzą do Niej, aby zawierzać siebie Jej matczynej, czułej opiece. Proszę, módlcie się także za mnie. Z serca wam błogosławię.Copyright © Dicastero per la Comunicazione - Libreria Editrice Vaticana