Index   Back Top Print

[ AR  - DE  - EN  - ES  - FR  - HR  - IT  - PL  - PT ]

KATECHEZA OJCA ŚWIĘTEGO FRANCISZKA

AUDIENCJA GENERALNA

Środa, 8 wrzesień 2021 r.

[Multimedia]

____________________________

Speaker:

Bracia i siostry, w Liście do Galatów, św. Paweł Apostoł wzywa chrześcijan, aby pamiętali o nowości objawienia Bożego, które zostało im przekazane. Zaznacza, że wiara w Jezusa Chrystusa sprawiła, iż stali się prawdziwie dziećmi Bożymi. Przypomina, że otrzymane synostwo w Chrystusie nie jest już tylko tym ogólnym, które obejmuje wszystkich mężczyzn i kobiety, jako dzieci jedynego Stwórcy. Ci bowiem, którzy przyjęli Chrzest zostali przemienieni w swoim wnętrzu i otrzymali nowe życie, które pozwala im wzywać Boga imieniem „Abba, Ojcze” (por. Ga 4,6). Apostoł stwierdza, że „Nie ma już Żyda ani Greka, nie ma już niewolnika ani człowieka wolnego, nie ma już mężczyzny ani kobiety” (Ga 3,28). W Chrystusie wszyscy stajemy się nowym stworzeniem. Jesteśmy dziećmi Bożymi. Ta godność sprawia, że wszelkie różnice między ludźmi stają się drugorzędne. W tamtych czasach było to zupełnie rewolucyjne spojrzenie na człowieka i świat. Bóg przez swoją miłość wprowadził prawdziwą i istotną równość. Różnice, podziały, konflikty, nigdy nie powinny mieć miejsca wśród wierzących w Chrystusa. Pamiętajmy, że przez Chrzest św. i my staliśmy się dziećmi Bożymi. Należymy do rodziny, której powołaniem jest budowanie jedności całego rodzaju ludzkiego.

Santo Padre:

Saluto cordialmente tutti i polacchi. Esprimo la mia gioia per la prossima beatificazione del Cardinale Stefano Wyszyński e madre Elisabetta Rosa Czacka. Che il testamento spirituale del Primate del Millennio: “Tutto affido a Maria” e la confidenza della madre Elisabetta Rosa nella Croce di Cristo siano sempre la forza della vostra nazione. Sul Cardinale Wyszyński San Giovanni Paolo II ha pronunciato le storiche parole: “Sulla Sede di Pietro non ci sarebbe questo Papa polacco, se non ci fosse stata la tua fede, che non si è piegata davanti alla prigione e alla sofferenza, la tua eroica speranza, il tuo fidarti fino in fondo della Madre della Chiesa”. Dio benedica la Polonia. Vi sostengano i vostri grandi santi e beati.

Speaker:

Pozdrawiam serdecznie wszystkich Polaków. Wyrażam radość z bliskiej już beatyfikacji kardynała Stefana Wyszyńskiego i matki Elżbiety Róży Czackiej. Niech duchowy testament Prymasa Tysiąclecia: „Wszystko postawiłem na Maryję” i ufność matki Elżbiety Róży pokładana w Krzyżu Chrystusa będą zawsze mocą waszego narodu. O kardynale Wyszyńskim św. Jan Paweł II wypowiedział historyczne słowa: „Nie byłoby na Stolicy Piotrowej tego Papieża-Polaka gdyby nie było Twojej wiary, niecofającej się przed więzieniem i cierpieniem, Twojej heroicznej nadziei, Twego zawierzenia bez reszty Matce Kościoła”. Niech Bóg błogosławi Polskę. Niech was wspierają wasi wielcy święci i błogosławieni.

 Copyright © Dicastero per la Comunicazione - Libreria Editrice Vaticana