Index   Back Top Print

[ AR  - DE  - EN  - ES  - FR  - IT  - PL  - PT ]

KATECHEZA OJCA ŚWIĘTEGO FRANCISZKA

AUDIENCJA GENERALNA

Środa, 22 wrzesień 2021 r.

[Multimedia]

___________________________

Speaker:

Drodzy bracia i siostry, dzisiaj pragnę powiedzieć Wam o Podróży apostolskiej, którą odbyłem do Budapesztu i na Słowację. Była to pielgrzymka modlitwy, powrotu do korzeni, pielgrzymka nadziei.

Pierwszym jej etapem był Budapeszt, gdzie Mszą św. zakończyliśmy Międzynarodowy Kongres Eucharystyczny. Doświadczyłem jak Święty Lud Boży gromadzi się w Dniu Pańskim, na Mszy Świętej, w czasie której nieustannie rodzi się on i odnawia. To Eucharystia uczy nas miłości bezinteresownej i pełnej szacunku wobec wszystkich, oraz głębokiej wiary, która prowadzi do tego, co najistotniejsze.

Ta pielgrzymka modlitwy w sercu Europy rozpoczęła się od adoracji, a zakończyła się nabożeństwem do Matki Bożej Bolesnej, bardzo czczonej na Słowacji. Przypomniała nam, że lud Boży jest powołany do modlitwy, do adoracji, do czynienia pokuty, a w tym wszystkim do odczuwania pokoju, radości, którą daje nam Pan.

Była to też pielgrzymka powrotu do korzeni wiary, które sięgają aż do IX wieku, do dzieła ewangelizacyjnego świętych braci Cyryla i Metodego. Czułem, jak mocniej bije serce wiernego ludu, ukształtowane przez wiele cierpień znoszonych za wiarę. Te korzenie są stale żywe, pełne mocy, którą daje Duch Święty, i jako takie muszą być strzeżone.

Miniona podróż była też pielgrzymką nadziei. To wydarzenie, szczególnie w czasach pandemii, było ważnym znakiem, także dzięki obecności wielu pielgrzymów i młodych małżeństw z dziećmi. Widziałem tę nadzieję w oczach ludzi młodych i u wielu osób, które troszczą się i dbają o bliźnich oraz angażują się w proces braterstwa i integracji.

To jest droga, którą trzeba nam iść, ponieważ przyszłość będzie pełna nadziei, jeśli będziemy razem.

Santo Padre:

Dopo il mio Viaggio apostolico in Ungheria e Slovacchia, nel mio cuore c’è un grande “grazie”. Grazie per essere venuti così numerosi ad accompagnarmi con la vostra presenza e preghiera in questo pellegrinaggio.

Per favore, aggiungete ancora alle vostre preghiere una intenzione, perché i semi sparsi portino buoni frutti. Vi benedico di cuore!

Speaker polacco:

Po mojej Podróży apostolskiej na Węgry i Słowację, w moim sercu jest wielkie „dziękuję”.

Dziękuję Wam za to, że przybyliście tak licznie, aby towarzyszyć mi swoją obecnością i modlitwą podczas tej pielgrzymki.

Proszę Was o dołączenie do Waszych modlitw jeszcze jednej intencji, aby ziarna zasiane wydały dobre owoce.

Z serca Wam błogosławię!Copyright © Dicastero per la Comunicazione - Libreria Editrice Vaticana