Index   Back Top Print

[ AR  - DE  - EN  - ES  - FR  - HR  - IT  - PL  - PT ]

KATECHEZA OJCA ŚWIĘTEGO FRANCISZKA

AUDIENCJA GENERALNA

Środa, 6 październik 2021 r.

[Multimedia]

_______________________________

Speaker:

Drodzy bracia i siostry, w dzisiejszej katechezie podejmujemy kwestię wolności chrześcijańskiej. Św. Paweł przypomniał w Liście do Galatów, że „ku wolności wyswobodził nas Chrystus” (Ga 5, 1). Opiera się ona na dwóch filarach: na łasce Pana Jezusa i na prawdzie. Wolność od niewoli grzechu, którą otrzymali Galaci - a także i my - wypłynęła z krzyża Chrystusa. To szczególny dar, owoc męki, śmierci i zmartwychwstania Pana. Wydarzenie, w którym człowiek został ogołocony z wszelkiej wolności, czyli śmierć, stała się źródłem wolności. Pan Jezus zapowiedział to w słowach: mam moc oddać życie i mam moc je znów odzyskać; nikt mi go nie zabiera, lecz Ja od siebie je oddaję (por. J 10, 17-18). Wydając się na śmierć, realizuje swoją pełną wolność. Wie, że tylko w ten sposób może zyskać życie dla wszystkich. Drugim filarem wolności jest prawda. Jest nią Chrystus, który nam objawia Miłość Boga, przemienia nasze życie i kieruje ku dobru. Aby być prawdziwie wolnymi, musimy otworzyć serca na dar Bożej prawdy. Musi nas ona niepokoić, stawiać nam pytania, abyśmy mogli coraz głębiej wnikać w to, kim naprawdę jesteśmy. Musimy mieć świadomość, że poszukiwanie wolności i prawdy, to zadanie na całe życie.

Santo Padre:

Saluto cordialmente i pellegrini polacchi. Domani ricorre la memoria della Madonna del Rosario. Affido alla sua intercessione e alle vostre preghiere la visita “ad limina apostolorum” dei Vescovi del vostro Paese, iniziata lunedì. Il pellegrinaggio dei pastori al sepolcro dell’apostolo Pietro possa portare abbondanti frutti evangelici nel loro servizio per il bene spirituale della Chiesa in Polonia. Recitando il Rosario, affidate alla Vergine Santissima Regina il vostro “oggi” e il vostro “domani”. Vi benedico di cuore.

Speaker:

Pozdrawiam serdecznie pielgrzymów polskich. Jutro przypada wspomnienie Matki Bożej Różańcowej. Jej Orędownictwu i waszej modlitwie polecam rozpoczętą w poniedziałek wizytę biskupów z Polski „ad limina apostolorum”. Niech pielgrzymowanie waszych pasterzy do grobu Apostoła Piotra przyniesie obfite ewangeliczne owoce w ich posłudze dla duchowego dobra Kościoła w Polsce. Odmawiając różaniec zawierzajcie Najświętszej Dziewicy Królowej wasze „dziś” i wasze „jutro”. Z serca wam błogosławię.Copyright © Dicastero per la Comunicazione - Libreria Editrice Vaticana