Index   Back Top Print

[ AR  - DE  - EN  - ES  - FR  - IT  - PL  - PT ]

KATECHEZA OJCA ŚWIĘTEGO FRANCISZKA

AUDIENCJA GENERALNA

Aula Pawła VI
Środa, 5 stycznia 2022 r.

[Multimedia]

______________________________

 

Speaker:

Drodzy bracia i siostry, Ewangeliści św. Mateusz i św. Łukasz przybliżają nam postać św. Józefa, nie jako biologicznego, lecz domniemanego ojca Pana Jezusa. Świadczą o tym sformułowania określające status prawny małżeństwa Józefa i Maryi oraz przedstawiona genealogia przodków. Ojcostwo to należy rozpatrywać w kontekście ówczesnych norm prawnych i powszechnie znanej w starożytności instytucji adopcji. Prawnym ojcem był ten, kto przekazywał nowonarodzonemu dziecku wszystkie prawa dziedziczne. Św. Józef, jako prawny ojciec Pana Jezusa, korzysta z prawa do nadania Mu imienia i uznaje Go za syna. Postawa Opiekuna Świętej Rodziny zachęca nas do zastanowienia się nad ojcostwem, macierzyństwem i kwestią adopcji. Należy podkreślić, że małżonkom, którzy otwierają się na przyjęcie dziecka poprzez adopcję należy się szczególny szacunek. Przykład św. Józefa wskazuje, że więź rodzinna, tworzona w taki sposób, nie jest czymś drugorzędnym. Jest piękną formą miłości, szlachetnym wyrazem ojcostwa i macierzyństwa. Jakże wiele dzieci w świecie potrzebuje dzisiaj rodziny, oczekując, że ktoś się o nie zatroszczy. Jakże wielu jest również małżonków, którzy pragną dać siebie w miłości. Prośmy św. Józefa o wstawiennictwo, by Bóg obdarzył tych małżonków i te dzieci radością życia w pełni rodzinnego.

Santo Padre:

Saluto cordialmente i Polacchi presenti a quest’udienza. L’Epifania del Signore, che celebreremo domani, ci ricorda che Dio “per noi e per la nostra salvezza discese dal cielo”. Ci fa capire che il Figlio di Dio è presente nell’anima di ognuno che sinceramente lo cerca. Camminiamo in quest’anno nuovo seguendo la luce di Cristo. La Sua presenza penetri nei vostri cuori, nelle vostre famiglie, negli ambienti di lavoro, nella vostra Patria. Vi benedico di cuore.

Speaker:

Pozdrawiam serdecznie uczestniczących w tej audiencji Polaków. Uroczystość Objawienia Pańskiego, którą będziemy jutro obchodzili, przypomina, że Bóg „dla nas ludzi i dla naszego zbawienia zstąpił z nieba”. Uświadamia, że Syn Boży staje się obecny w duszy każdego, kto Go szczerze szuka. Idźmy w tym nowym roku za światłem Chrystusa. Niech Jego obecność przenika wasze serca, wasze rodziny, środowiska pracy, waszą Ojczyznę. Z serca wam błogosławię.

 Copyright © Dicastero per la Comunicazione - Libreria Editrice Vaticana