Index   Back Top Print

[ AR  - DE  - EN  - ES  - FR  - HR  - IT  - PL  - PT ]

KATECHEZA OJCA ŚWIĘTEGO FRANCISZKA

AUDIENCJA GENERALNA

Plac św. Piotra
Środa, 20 kwietnia 2022 r.

[Multimedia]


 

Speaker:

Dzisiaj podejmujemy rozważanie dotyczące podeszłego wieku, naznaczonego w szczególny sposób doświadczeniem słabości i cierpienia. Osobom starszym jesteśmy winni cześć, wdzięczność i szacunek, by w ten sposób okazać im i odwzajemnić im miłość, którą darzyli nas przez całe życie. Ta szczególna miłość przypieczętowana jest przykazaniem Bożym: „Czcij ojca swego i matkę swoją”. Nie chodzi w nim tylko o naszych rodziców, ale o wszystkie starsze osoby. Zastanawiając się nad tą  odmianą miłości, jaką jest cześć, wiemy, że niekiedy może jej zabraknąć, na przykład w kwestii opieki nad chorymi, którzy są zależni od innych, udzielanej im pomocy, czy zapewnieniu im stosownego utrzymania. Brakuje czci, kiedy słabość jest wytykana, a nawet karana, tak jakby była winą. Kiedy zagubienie i nieład stają się pretekstem do drwin i agresji. Lekceważenie, czy pogarda, które urągają osobom starszym, w rzeczywistości hańbią nas wszystkich.

Pomimo licznych świadczeń materialnych, jakie bogate i dobrze zorganizowane społeczeństwa zapewniają ludziom w podeszłym wieku, w przywracaniu tej szczególnej formy miłości, jaką jest cześć, wydaje się, że wciąż jesteśmy na początku drogi. Musimy zrobić wszystko, aby zapewnić osobom starszym lepsze wsparcie. Zacznijmy od takiego wychowywania młodych, aby rozumieli oni poszczególne etapy życia człowieka, by mieli na uwadze szacunek wobec osób starszych.

Santo Padre:

Saluto cordialmente tutti i Polacchi. Domenica celebreremo la festa della Divina Misericordia. Cristo ci insegna che l'uomo non solo sperimenta la misericordia di Dio, ma è anche chiamato a mostrarla al suo prossimo. Vi sono particolarmente grato per la vostra misericordia verso tanti rifugiati dall'Ucraina, che hanno trovato in Polonia porte aperte e cuori generosi. Che Dio vi ricompensi per la vostra bontà. Preghiamo anche con fiducia il Cristo Misericordioso per gli anziani, i malati e gli afflitti. Che il Cristo risorto ravvivi in noi la speranza e lo spirito di fede. Vi benedico di cuore.

Speaker:

Pozdrawiam serdecznie wszystkich Polaków. Drodzy bracia i siostry, w niedzielę będziemy obchodzili Święto Miłosierdzia Bożego. Chrystus uczy nas, że człowiek nie tylko doświadcza Bożego miłosierdzia, ale także jest powołany, aby okazywał je swoim bliźnim. Szczególnie dziękuję wam za miłosierdzie wobec tak licznych uchodźców z Ukrainy, którzy w Polsce zastali otwarte drzwi i hojne serca. Niech Bóg wynagrodzi was za waszą dobroć. Z ufnością módlmy się do Chrystusa Miłosiernego także za osoby starsze, chore i doświadczone cierpieniem. Niech Zmartwychwstały ożywi w nas nadzieję i ducha wiary. Z serca wam błogosławię.Copyright © Dicastero per la Comunicazione - Libreria Editrice Vaticana