Index   Back Top Print

[ AR  - DE  - EN  - ES  - FR  - HR  - IT  - PL  - PT ]

KATECHEZA OJCA ŚWIĘTEGO FRANCISZKA

AUDIENCJA GENERALNA

Plac św. Piotra
Środa, 27 kwietnia 2022 r.

[Multimedia]

____________________________________ 

Speaker:

Drodzy bracia i siostry, Księga Rut rzuca światło na piękno więzi rodzinnych: więzi, które powstają w związku małżeńskim, a także tych, które wykraczają poza więź małżeńską. Są to więzy miłości zdolne do bycia równie silnymi, w których promieniuje doskonałość podstawowych uczuć. Niestety, istniejące stereotypy o więzach pokrewieństwa, jakie tworzy małżeństwo, zwłaszcza między teściową a synową, przemawiają przeciwko tej perspektywie. Ale właśnie z tego powodu słowo Boże staje się cenne. Ta mała księga zawiera ważną lekcję na temat przymierza pokoleń: tam, gdzie młodość okazuje się zdolna przywrócić entuzjazm wiekowi dojrzałemu, starość okazuje się zdolna ponownie otworzyć przyszłość przed zranioną młodością synowej. W niektórych przypadkach skłonność osób starszych do pesymizmu musi być zrównoważona czułą bliskością osób młodych. Wszystko dlatego, że teściowa Noemi podejmuje inicjatywę, by otworzyć przyszłość przed młodą wdową Rut, zamiast jedynie korzystać z jej wsparcia. Jeśli młodzi ludzie otworzą się na wdzięczność za to, co otrzymali, a starsi podejmą inicjatywę, by na nowo ukazać im perspektywę przyszłości, nic nie powstrzyma rozkwitu Bożych błogosławieństw wśród narodów! Niech Bóg da nam, abyśmy byli świadkami i pośrednikami tego błogosławieństwa!

Santo Padre:

Saluto cordialmente i polacchi, specialmente i pellegrini dell'Arcidiocesi di Łódź, che, insieme ai propri pastori, ringraziano Dio per il centenario della loro Diocesi. Saluto anche i fedeli della parrocchia polacca di Swindon, in Inghilterra, e della Basilica della Beata Vergine Maria Regina della Polonia a Gdynia. Dopo l’Udienza benedirò le corone, con le quali sarà adornata l'immagine della Madonna che si trova in questa chiesa. Oggi, nell'ottavo anniversario della canonizzazione di San Giovanni Paolo II, per sua intercessione, chiediamo di essere fedeli testimoni di Cristo e del suo amore misericordioso nel mondo, in famiglia e nei luoghi di lavoro. Vi benedico tutti di cuore!

Speaker:

Pozdrawiam serdecznie Polaków, szczególnie pielgrzymów z Archidiecezji łódzkiej, którzy wraz ze swoimi pasterzami dziękują Bogu za sto lat istnienia swojej diecezji. Pozdrawiam również wiernych z polskiej parafii z Anglii ze Swindon oraz z Gdyni, z bazyliki NMP Królowej Polski. Po Audiencji poświęcę korony, którymi zostanie ozdobiony znajdujący się w tej świątyni obraz Matki Bożej. Dzisiaj, w 8. rocznicę kanonizacji św. Jana Pawła II prośmy przez jego wstawiennictwo, byśmy byli wiernymi świadkami Chrystusa, Jego miłosiernej miłości – w świecie, w rodzinie i w miejscach pracy. Wszystkim Wam z serca błogosławię!Copyright © Dicastero per la Comunicazione - Libreria Editrice Vaticana