Index   Back Top Print

[ AR  - DE  - EN  - ES  - FR  - HR  - IT  - PL  - PT ]

KATECHEZA OJCA ŚWIĘTEGO FRANCISZKA

AUDIENCJA GENERALNA

Plac św. Piotra
Środa, 4 maja 2022 r.

[Multimedia]

_____________________________

Speaker:

W kolejnej katechezie o starości rozważamy dzisiaj starotestamentalną postać Eleazara. Za jego czasów Żydzi byli zmuszani do spożywania mięsa składanego w ofierze bożkom. Poradzono mu, aby dla ratowania życia, udawał, że wypełnia to polecenie. Eleazar stanowczo odmówił, bo nie chciał wprowadzić w błąd młodych pokoleń, które mogłyby sądzić, że cała wiara jest fikcją, czymś zewnętrznym, co można porzucić w przekonaniu, że zachowuje się ją w swoim wnętrzu. Ale tak nie jest – mówi Eleazar. Byłoby to brakiem poszanowania dla wiary również przed Bogiem i miałoby niszczący wpływ na młodych ludzi. Osoba starsza, która ze względu na swoją słabość zgodziłaby się, że praktykowanie wiary jest nieistotne, pokazałaby młodym, że wiara nie ma prawdziwego związku z życiem, a jest jedynie zbiorem postaw, które w razie potrzeby można symulować lub ukryć. W chrześcijaństwie pokusa ta pojawiła się już w pierwszych wiekach pod postacią gnozy. Pokusa ta jest wciąż aktualna. W wielu nurtach naszego społeczeństwa i kultury praktykowanie wiary jest przedstawiane w sposób negatywny jako coś bezużytecznego czy wręcz szkodliwego. Młode pokolenia są pod silną presją tej krytyki. Dlatego tak ważne jest świadectwo ludzi starszych, którzy pokazują młodym, że praktykowanie wiary nie jest przejawem słabości, lecz siły. Wiara zasługuje na poważanie. Ona zmieniła nasze życie, oczyściła nasz umysł, nauczyła nas czci dla Boga i miłości bliźniego.

 

Santo Padre:

Saluto cordialmente tutti i polacchi. Ieri avete celebrato la solennità della Beata Vergine Maria, Regina della Polonia. A Jasna Góra avete ricordato il Beato Cardinale Wyszyński, che vi ha insegnato a confidare in Maria nei momenti più difficili della vostra storia. Seguendo il suo esempio, affidate alla Vergine Santa la sorte della vostra patria e la pace in Europa. Vi benedico di cuore.

 

Speaker:

Pozdrawiam serdecznie wszystkich Polaków. Wczoraj obchodziliście uroczystość Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski. Na Jasnej Górze wspominaliście błogosławionego kard. Wyszyńskiego, który uczył was ufać Maryi w najtrudniejszych chwilach waszych dziejów. Idąc za jego przykładem z ufnością zawierzajcie Matce Bożej losy waszej Ojczyzny i pokój w Europie. Z serca wam błogosławię.

 Copyright © Dicastero per la Comunicazione - Libreria Editrice Vaticana