Index   Back Top Print

[ AR  - DE  - EN  - ES  - FR  - HR  - IT  - PL  - PT ]

KATECHEZA OJCA ŚWIĘTEGO FRANCISZKA

AUDIENCJA GENERALNA

Plac św. Piotra
Środa, 11 maja 2022 r.

[Multimedia]

_____________________________

 

Speaker:

Kontynuujemy cykl katechez na temat starości. Judyta – piękna, mądra i odważna wdowa z Betulii, dzięki żarliwej wierze i sprytowi uratowała swoje miasto i ludność Judy przed wrogiem. Po wielkim zwycięstwie wróciła do domu w Betulii, gdzie dożyła późnej starości. Dziś powiedzielibyśmy, że doczekała zasłużonej emerytury. Wypełniła misję, jaką powierzył jej Pan. Perspektywa zbliżającej się emerytury oznacza dla wielu upragniony i zasłużony odpoczynek. Zdarza się jednak, że jest też źródłem niepokoju i oczekuje się jej z pewną obawą. Dla dziadków ważną częścią ich powołania jest między innymi wychowanie wnuków, które mogą uczyć się czułości i poszanowania dla słabości starszych. Dziadkowie zaś mają poczucie, że ich starość nie jest jedynie schyłkiem życia. Także dla Judyty, mimo że nie miała dzieci, ponieważ wcześnie owdowiała, nadszedł czas, by poświęciła się rodzinie i wspólnocie. Pełna pasji pozostawiła po sobie dziedzictwo dobra, a nie tylko dóbr. W starszym wieku wzrok człowieka jest coraz słabszy, ale jego wewnętrzne spojrzenie staje się bardziej przenikliwe. Jest w stanie dostrzec to, czego wcześniej nie zauważał. Pan nie powierza swoich talentów jedynie młodym i silnym. Powinniśmy nauczyć się wykorzystywać charyzmaty tak wielu osób w podeszłym wieku. Są one bogactwem, które należy doceniać.

 

Santo Padre:

Saluto cordialmente i pellegrini Polacchi. Lunedì avete celebrato la solennità di San Stanislao, vescovo e martire, patrono della vostra Patria. Questo strenuo difensore del divino ordine morale, particolarmente in questa settimana di preghiera per le vocazioni, ottenga per tutti i giovani il dono del sapiente discernimento della strada di vita, dell’affidamento a Cristo e della fedeltà ai valori evangelici. Vi benedico di cuore.

 

Speaker:

Pozdrawiam serdecznie pielgrzymów polskich. W poniedziałek obchodziliście uroczystość św. Stanisława, biskupa i męczennika, Patrona waszej Ojczyzny. Niech On, niezłomny obrońcy Bożego ładu moralnego, szczególnie w tym tygodniu modlitw o powołania, wyjedna wszystkim młodym dar mądrego rozeznania życiowej drogi, zawierzenia Chrystusowi i wierności wartościom ewangelicznym. Z serca wam błogosławię.Copyright © Dicastero per la Comunicazione - Libreria Editrice Vaticana