Index   Back Top Print

[ AR  - DE  - EN  - ES  - FR  - HR  - IT  - PL  - PT ]

KATECHEZA OJCA ŚWIĘTEGO FRANCISZKA

AUDIENCJA GENERALNA

Plac św. Piotra
Środa, 25 maja 2022 r.

[Multimedia]

__________________________________

Speaker:

W dzisiejszej katechezie na temat starości podejmujemy refleksję w świetle Księgi Koheleta. Powtarzające się słowa: „wszystko jest marnością”, mogą wprawiać w zakłopotanie, jakby poddawały w wątpliwość sens istnienia. W rzeczywistości mamy tu do czynienia z ironicznym przedstawieniem wiedzy o życiu, oderwanej od umiłowania sprawiedliwości, której gwarantem jest Boży sąd. Dla współczesnej kultury, która chciałaby praktycznie wszystko powierzyć ścisłej wiedzy, cyniczny racjonalizm ma bardzo poważne następstwa. Wiedza, która zwalnia z moralności, wydaje się źródłem wolności, jednak szybko zamienia się w paraliż duszy. Kohelet, z właściwą sobie ironią, demaskuje tę zgubną pokusę wszechmocy wiedzy, która powoduje bezsilność woli. Starożytni mnisi dobrze rozpoznali tę chorobę duszy, która odkrywa próżność wiedzy bez wiary i bez moralności, iluzję prawdy bez sprawiedliwości. Nazwali ją „acedią”. Starość może nauczyć się od ironicznej mądrości Koheleta sztuki wydobywania na światło dzienne ułudy prawdy umysłu, pozbawionego umiłowania sprawiedliwości. Ludzie starsi, bogaci w mądrość, mogą chronić młodych przed pokusą pozbawionej mądrości życiowej wiedzy o świecie i prowadzić ich na nowo do obietnicy Jezusa: „Błogosławieni, którzy łakną i pragną sprawiedliwości, albowiem oni będą nasyceni”.

Santo Padre:

Saluto cordialmente i polacchi. Ieri abbiamo celebrato la memoria della Beata Vergine Maria Ausiliatrice. Nelle nostre preghiere affidiamoLe in modo particolare il desiderio di pace dell’Ucraina e del mondo intero. La Madre di Dio ci insegni la solidarietà con chi è provato dalla tragedia della guerra e ottenga la riconciliazione delle Nazioni. Benedico di cuore voi tutti.

Speaker:

Serdecznie pozdrawiam Polaków. Wczoraj obchodziliśmy wspomnienie Najświętszej Maryi Panny Wspomożycielki Wiernych. W naszych modlitwach zawierzajmy Jej szczególnie sprawę pokoju na Ukrainie i na świecie. Niech Matka Boża uczy nas solidarności z ludźmi doświadczonymi tragedią wojny i wyjedna pojednanie narodów. Wszystkim wam z serca błogosławię.Copyright © Dicastero per la Comunicazione - Libreria Editrice Vaticana