Index   Back Top Print

[ AR  - DE  - EN  - ES  - FR  - HR  - IT  - PL  - PT ]

KATECHEZA OJCA ŚWIĘTEGO FRANCISZKA

AUDIENCJA GENERALNA

Plac św. Piotra
Środa, 1 czerwiec 2022 r.

[Multimedia]

__________________________________

Speaker:

Piękna modlitwa starca, którą usłyszeliśmy w Psalmie 71, zachęca nas do rozważania intensywnego napięcia istniejącego w okresie starości, gdy pamięć o przebytych trudach i otrzymanych błogosławieństwach jest wystawiona na próbę wiary i nadziei. Słyszymy bowiem informacje o osobach starszych, które bywają oszukiwane, żeby przywłaszczyć sobie ich oszczędności, albo, że zostawia się ich bez opieki; lub są obrażane i zastraszane, aby zrezygnowały ze swoich praw. Gdy osoby starsze pozbawiane są autonomii, bezpieczeństwa, a nawet mieszkania, rozumiemy, że dzisiejsza ambiwalencja społeczeństwa wobec nich nie jest już problemem sporadycznych sytuacji kryzysowych, ale cechą kultury odrzucenia, w której starość nie tylko traci swoją godność, lecz wręcz wątpi się, czy zasługuje na to, by trwała. Dlatego wszyscy mamy pokusę ukrywania naszej kruchości, choroby, wieku, starości, ponieważ obawiamy się, że są one przedsionkiem do utraty godności. Osoby starsze, ze względu na swoją słabość mogą uczyć tych, którzy przeżywają inny okres życia, że wszyscy musimy powierzyć się Panu i przyzywać Jego pomocy. Istnieje więc „magisterium słabości”, które otwiera decydującą perspektywę dla reformy naszej własnej cywilizacji.

Santo Padre:

Saluto cordialmente i Polacchi. Oggi iniziamo il mese dedicato al Sacro Cuore di Gesù, fonte di amore e di pace. Apritevi a questo amore e portatelo "fino ai confini della terra", testimoniando la bontà e la misericordia che scaturiscono dal Cuore di Gesù. Questo appello rivolgo in particolare ai giovani che si incontreranno sabato prossimo a Lednica, luogo significativo per la fede dei Polacchi. Dio vi benedica.

Speaker:

Serdecznie pozdrawiam Polaków. Dziś rozpoczynamy miesiąc poświęcony Sercu Jezusowemu, które jest źródłem miłości i pokoju. Otwórzcie się na tę miłość i nieście ją „na krańce świata”, świadcząc o dobroci i miłosierdziu, które wypływają z Bożego Serca. To wezwanie, w szczególny sposób, kieruję do młodych, którzy w najbliższą sobotę spotkają się w Lednicy, wymownym miejscu dla wiary Polaków. Niech Bóg Wam błogosławi.Copyright © Dicastero per la Comunicazione - Libreria Editrice Vaticana