Index   Back Top Print

[ AR  - DE  - EN  - ES  - FR  - HR  - IT  - PL  - PT ]

KATECHEZA OJCA ŚWIĘTEGO FRANCISZKA

AUDIENCJA GENERALNA

Plac św. Piotra
Środa, 8 czerwiec 2022 r.

[Multimedia]

_________________________

Speaker:

W kolejnej katechezie na temat starości, naszą myśl absorbuje dzisiaj postać ewangelicznego Nikodema. Podczas spotkania z Panem Jezusem dowiaduje się on, że aby ujrzeć królestwo Boże, trzeba się powtórnie narodzić. Nikodem błędnie rozumie te narodziny i sprzeciwia się Jezusowi. Odwołuje się do swej starości, pokazując, że jest ona nieunikniona, że nie można cofnąć czasu i powrócić do łona matki. W świetle słów Pana o narodzeniu z Ducha, wiemy jednak, że starość nie stoi w sprzeczności z nowymi narodzinami z wysoka, wręcz przeciwnie jest dla nich stosownym czasem. Nasza epoka kultywuje mit wiecznej młodości. Oczekując na pokonanie śmierci, dzięki zdobyczom techniki i medycyny, stara się spowolnić i ukryć starość, która właśnie dlatego jest tak bardzo znienawidzona, bo ostatecznie obala ten mit. Tymczasem życie w śmiertelnym ciele jest pięknym niespełnieniem, ponieważ życie na ziemi to inicjacja, a nie spełnienie. Wiara pozwala dostrzec Królestwo Boże, ostateczny cel naszego życia w Bożej wieczności. W tej perspektywie starość jest okresem, w którym cud ponownych narodzin z wysoka może zostać wewnętrznie przyswojony. Ma on swoje wyjątkowe piękno: oto idziemy ku wiecznemu Bogu. Z biegiem lat nikt nie powraca do łona matki, lecz idzie naprzód, w stronę celu, w stronę Bożego nieba. Starość uwalnia nas od iluzji biologicznego i technicznego przetrwania, a otwiera na czułość stwórczego i rodzącego łona Boga.

Santo Padre:

Saluto cordialmente i polacchi, e in particolare i sacerdoti della diocesi di Włocławek che sono venuti a Roma nel 25° anniversario della loro ordinazione. Oggi ricordate la regina Santa Edvige, Apostola della Lituania e fondatrice dell'Università Jagellonica. Durante la sua canonizzazione, San Giovanni Paolo II ricordò che per opera sua la Polonia fu unita alla Lituania e alla Rus’. Affidatevi alla sua intercessione, pregando come lei ai piedi della Croce per la pace in Europa. Vi benedico di cuore.

Speaker:

Pozdrawiam serdecznie Polaków, a szczególnie kapłanów z diecezji włocławskiej, którzy przybyli do Rzymu z okazji 25-lecia święceń kapłańskich. Dzisiaj wspominacie św. Jadwigę, królową, apostołkę Litwy, fundatorkę Uniwersytetu Jagiellońskiego. Podczas jej kanonizacji św. Jan Paweł II przypomniał, że to za jej sprawą Polska zjednoczyła się z Litwą i Rusią. Powierzając się ufnie jej wstawiennictwu, módlcie się tak jak ona, u stóp krzyża, o pokój w Europie. Z serca wam błogosławię.Copyright © Dicastero per la Comunicazione - Libreria Editrice Vaticana