Index   Back Top Print

[ AR  - DE  - EN  - ES  - FR  - HR  - IT  - PL  - PT ]

KATECHEZA OJCA ŚWIĘTEGO FRANCISZKA

AUDIENCJA GENERALNA

Plac św. Piotra
Środa, 15 czerwiec 2022 r.

[Multimedia]

_________________________

Speaker:

Fragment z Ewangelii wg św. Marka, który jest punktem wyjścia dzisiejszej katechezy, przedstawia nam postać teściowej Piotra, nazywanego jeszcze wówczas Szymonem. Jezus, widząc starszą, chorą kobietę, bierze ją za rękę i uzdrawia. Tym czułym gestem miłości daje uczniom pierwszą, bardzo ważną lekcję — otóż zbawienie przekazuje się przez poświęcenie swojej uwagi człowiekowi potrzebującemu pomocy, starszemu, schorowanemu. Wtedy wiara tego, kto doświadcza dobra, zarówno kobiety, jak i mężczyzny, jaśnieje wdzięcznością za Bożą czułość, tak jak w przypadku teściowej Piotra. Znany włoski pisarz, Italo Calvino, zauważył, że ludzi starszych cechuje często pewna gorycz. Bardziej cierpią oni z powodu utraty dawnych rzeczy, niż cieszą się z nadejścia nowych. Nie mają nadziei na przyszłość, która wydaje się wręcz już nie istnieć. Kiedy się starzejemy, nie jest łatwo zaakceptować to, że nasze ciało jest coraz słabsze, pojawiają się choroby, a mimo chęci i głębokiego pragnienia nie możemy już robić wszystkiego tak jak wcześniej. Jednak kobieta z Ewangelii św. Marka uczy nas, że wspólnocie można służyć w każdym wieku. Pan bowiem nie odrzuca osób starszych, wręcz przeciwnie, daje im siłę do służby. Nigdy nie można ich odtrącać, ponieważ dają oni świadectwo wdzięczności, towarzyszącej wierze i przywracają radość życia w naszych wspólnotach. To właśnie wspólnota chrześcijańska powinna troszczyć się o ludzi w podeszłym wieku — krewnych i przyjaciół — często ich odwiedzać, a także polecać w modlitwie Panu, który najlepiej nauczy nas, jak ich miłować.

Santo Padre:

Saluto cordialmente i pellegrini polacchi. Domani si celebra la Solennità del Santissimo Corpo e Sangue di Cristo. Questo giorno ci ricorda la presenza reale di Dio nell’Eucaristia sotto la forma del pane e del vino. I concerti di evangelizzazione che in questa festa si svolgono nel vostro Paese, possano risvegliare in tutti la fede, affinché ricevendo il Corpo e il Sangue di Cristo si possa sperimentare sempre più profondamente il suo amore. Vi benedico di cuore.

Speaker:

Serdecznie pozdrawiam polskich pielgrzymów. Jutro obchodzimy Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa. Ten dzień przypomina nam o realnej obecności Boga w Eucharystii pod postacią chleba i wina. Niech koncerty uwielbienia, odbywające się w tym świątecznym dniu w waszym kraju, rozbudzają wiarę we wszystkich, abyśmy przyjmując Ciało i Krew Chrystusa, coraz głębiej doświadczali Jego miłości. Z serca wam błogosławię.Copyright © Dicastero per la Comunicazione - Libreria Editrice Vaticana