Index   Back Top Print

[ AR  - DE  - EN  - ES  - FR  - HR  - IT  - PL  - PT ]

KATECHEZA OJCA ŚWIĘTEGO FRANCISZKA

AUDIENCJA GENERALNA

Plac św. Piotra
Środa, 22 czerwiec 2022 r.

[Multimedia]

_________________________

Speaker:

W Ewangelii św. Jana znajdujemy ciekawą rozmowę zmartwychwstałego Pana Jezusa z Apostołem Piotrem. Dotyczy ona starości, czasu świadectwa, długości lat życia. Jezus ostrzega Piotra: gdy byłeś młody, byłeś samodzielny; ale kiedy się zestarzejesz, nie będziesz już panował nad sobą i twoi życiem. Także twojemu świadectwu będzie towarzyszyła słabość. Ewangelista wyjaśnia, że Pan Jezus nawiązywał wówczas do świadectwa męczeństwa i śmierci. Mówiąc inaczej, jakby chciał powiedzieć, że Piotr idąc za Nim będzie musiał pogodzić się ze swoją słabością, niemocą, uzależnieniem od innych. Ten dialog zawiera cenną naukę również dla osób w podeszłym wieku. Zmusza do refleksji. W jaki sposób z upływem lat, w okresie słabości, zależności od innych, rezygnacji z bycia protagonistami własnego życia dochować wierności w naśladowaniu Pana, przyrzeczonej miłości, sprawiedliwości. Ten okres to czas próby. Piotr, widząc, że idzie za nim umiłowany uczeń Jezusa, pyta: „A co z tym będzie?”. Czy musi on zajmować „moją” przestrzeń? Czy ma mnie przetrwać, prześcignąć, zająć moje miejsce?”. Pan Jezus odpowiada szczerze, ale i dość szorstko: „Co tobie do tego? Ty pójdź za Mną”. Ludzie starsi nie powinni być zazdrośni o młodych, którzy zajmują ich miejsce, są sprawniejsi, przeżywają ich. Duch wiary, podążanie za Panem, uważne słuchanie Jego słowa, także u schyłku życia jest najlepszym wyborem i tytułem do podziwu dla przyszłych pokoleń.

Santo Padre:

Saluto cordialmente i pellegrini Polacchi. Oggi inizia il X Incontro Mondiale delle Famiglie. Auguro a tutte le famiglie polacche che nell’amore reciproco ritrovino la loro stabilità e vocazione alla santità. Le affido alla Beata Vergine Maria, Regina della Polonia. In modo particolare prego per le famiglie che vivono qualche difficoltà, affinché ogni giorno sperimentino la presenza e la misericordia di Dio. Vi benedico di cuore.

Traduzione

Pozdrawiam serdecznie pielgrzymów polskich. Dzisiaj rozpoczyna się X Światowe Spotkanie Rodzin. Życzę wszystkim polskim rodzinom, by we wzajemnej miłości odnajdywały swoją trwałość i powołanie do świętości. Zawierzam je Najświętszej Maryi Pannie, Królowej Polski. Szczególnie modlę się za rodziny, które przeżywają trudności, by każdego dnia doświadczały Bożej obecności i miłosierdzia. Z serca wam błogosławię.Copyright © Dicastero per la Comunicazione - Libreria Editrice Vaticana