Index   Back Top Print

[ AR  - DE  - EN  - ES  - FR  - HR  - IT  - PL  - PT ]

KATECHEZA OJCA ŚWIĘTEGO FRANCISZKA

AUDIENCJA GENERALNA

Aula Pawła VI
Środa, 3 sierpień 2022 r.

[Multimedia]

_________________________

Speaker:

Drodzy Bracia i Siostry, pragnę podzielić się z wami krótką refleksją na temat zakończonej kilka dni temu podróży apostolskiej do Kanady. Jej celem było spotkanie z ludnością rdzenną i prośba o przebaczenie krzywd wyrządzonych im przez chrześcijan, w tym także wielu katolików, którzy w przeszłości angażowali się w prowadzoną przez ówczesne rządy politykę przymusowej asymilacji. Była to pielgrzymka pokutna, podzielona na trzy wielkie etapy. Pierwszy z nich odbyliśmy razem, z członkami głównych grup rodzimych – Pierwszych Narodów, Metysów oraz Inuitów. Jego celem było upamiętnienie – zachowanie dobrej pamięci o tysiącletniej historii tych ludów, a także pamięci bolesnej o krzywdach, jakich doznawały z powodu narzuconej asymilacji kulturowej. Drugi etap związany był z pojednaniem – nie jakimś rodzajem kompromisu, ale pozwoleniem, by pojednał nas Chrystus. Za punkt odniesienia przyjęliśmy obraz drzewa, tak ważnego w symbolice ludów rdzennych. Sens tego symbolu objawia się w krzyżu Chrystusa, przez który Bóg pojednał wszystko ze sobą. Na drzewie krzyża cierpienie przemieniło się w miłość, śmierć w życie, rozczarowanie w nadzieję, opuszczenie w komunię, a dystans w jedność. Trzeci etap, to uzdrowienie. Do Chrystusa, który jest źródłem wody żywej, uosabiając bliskość, współczucie i czułość Ojca, zanieśliśmy traumę i przemoc, jakiej doznały ludy rdzenne Kanady; zanieśliśmy rany wszystkich ubogich i wykluczonych, aby uleczył je Pan. Chciałbym, by ta podróż napełniła nadzieją Kościół, zarówno w Kanadzie, jak i na całym świecie.

Santo Padre:

Saluto i pellegrini polacchi. Vi ringrazio per il sostegno della vostra preghiera durante il mio pellegrinaggio in Canada. So che in agosto tanti di voi si recano a piedi a Jasna Góra e ad altri santuari mariani. Vi chiedo di offrire le fatiche del vostro cammino anche per la Chiesa, per la pace nel mondo, specialmente in Ucraina. Saluto le Suore di Santa Elisabetta, che stanno vivendo qui a Roma il tempo di rinnovamento spirituale: molte di loro lavorano in Ucraina. La Madre di Dio ottenga abbondanti grazie divine su di loro e sulle persone a cui portano aiuto. Vi benedico di cuore.

Speaker:

Pozdrawiam pielgrzymów polskich. Dziękuję wam za modlitewne wsparcie podczas mojej podróży do Kanady. Wiem, że w sierpniu wielu z was pielgrzymuje pieszo na Jasną Górę i do innych sanktuariów maryjnych. Proszę was, ofiarujcie trud waszego pielgrzymowania także za Kościół, o pokój w całym świecie, a szczególnie na Ukrainie. Pozdrawiam siostry elżbietanki, które przeżywają tu w Rzymie czas duchowej odnowy: wiele z nich pracuje na Ukrainie. Niech Matka Boża wyjedna im oraz tym, którym pomagają, obfitość Bożych łask. Z serca wam błogosławię.Copyright © Dicastero per la Comunicazione - Libreria Editrice Vaticana