Index   Back Top Print

[ AR  - DE  - EN  - ES  - FR  - HR  - IT  - PL  - PT ]

KATECHEZA OJCA ŚWIĘTEGO FRANCISZKA

AUDIENCJA GENERALNA

Plac św. Piotra
Środa, 10 maja 2023 r.

[Multimedia]

_______________________________________

Bracia i Siostry!

Z wielką radością witam dziś Waszą Świątobliwość Tawadrosa II, Papieża Aleksandrii I Patriarchę Stolicy św. Marka, oraz towarzyszącą mu znamienitą delegację.

Jego Świątobliwość Tawadros przyjął moje zaproszenie, aby przybyć do Rzymu i świętować wraz ze mną 50. rocznicę historycznego spotkania Papieża Pawła vi i Papieża Szenudy III w 1973 r. Było to pierwsze spotkanie Biskupa Rzymu z Patriarchą Koptyjskiego Kościoła Ortodoksyjnego, które zakończyło się podpisaniem pamiętnej wspólnej deklaracji chrystologicznej, właśnie 10 maja. Na pamiątkę tego wydarzenia Jego Świątobliwość Tawadros odwiedził mnie po raz pierwszy 10 maja przed dziesięciu laty, kilka miesięcy po swoim i moim wyborze, i zaproponował, aby każdego 10 maja obchodzić «Dzień przyjaźni koptyjsko-katolickiej», który od tamtej pory obchodzimy co roku.

Dzwonimy do siebie, przesyłamy sobie pozdrowienia i pozostajemy dobrymi braćmi, nie kłóciliśmy się!

Drogi przyjacielu i bracie Tawadrosie, dziękuję za przyjęcie mojego zaproszenia z okazji tej podwójnej rocznicy i modlę się, aby światło Ducha Świętego oświetliło wizytę Waszej Świątobliwości w Rzymie, ważne spotkania, które Wasza Świątobliwość tu odbędzie, a zwłaszcza nasze osobiste rozmowy. Serdecznie dziękuję za zaangażowanie Waszej Świątobliwości na rzecz umacniającej się przyjaźni między Koptyjskim Kościołem Ortodoksyjnym a Kościołem katolickim.

Wasza Świątobliwość, drodzy biskupi i wszyscy przyjaciele, wraz z wami błagam Boga Wszechmogącego, przez wstawiennictwo świętych i męczenników Kościoła koptyjskiego, aby pomógł nam wzrastać w komunii, w jednej i świętej więzi wiary, nadziei i chrześcijańskiej miłości. A mówiąc o męczennikach Kościoła koptyjskiego, którzy są również naszymi, chcę wspomnieć o tych, którzy ponieśli męczeńską śmierć na libijskiej plaży i zostali uznani za męczenników kilka lat temu.

Proszę wszystkich tu obecnych o modlitwę do Boga, aby pobłogosławił wizytę Papieża Tawadrosa w Rzymie i chronił cały Koptyjski Kościół Ortodoksyjny. Niech ta wizyta coraz bardziej przybliża nas do błogosławionego dnia, kiedy będziemy jednością w Chrystusie! Dziękuję.

______________________________

Do Polaków

Serdecznie pozdrawiam polskich pielgrzymów, a szczególnie lekarzy, którzy dzięki diecezji tarnowskiej w najbliższych tygodniach będą ratować życie kobiet i matek w Republice Środkowoafrykańskiej. Św. Franciszek Ksawery uczy nas, że głoszenie Ewangelii na peryferiach świata zawsze idzie w parze z pomocą medyczną i edukacyjną. Tego wsparcia, a także naszej modlitwy o pokój potrzebuje też umęczona Ukraina. Uczestnicząc w nabożeństwach majowych, odmawiając różaniec, pamiętajcie szczególnie o doświadczonych wojną kobietach i dzieciach. Z serca wam błogosławię!

____________________________________________

L’Osservatore Romano, Wydanie Polskie Rok XLII, Numer 6 (453) 2023, str. 29-31.Copyright © Dicastero per la Comunicazione - Libreria Editrice Vaticana