Index   Back Top Print

[ AR  - DE  - EN  - ES  - FR  - HR  - IT  - PL  - PT ]

KATECHEZA OJCA ŚWIĘTEGO FRANCISZKA

AUDIENCJA GENERALNA

Plac św. Piotra
Środa, 20 marca 2024 r.

[Multimedia]

_______________________________________

Speaker:

Dzisiejsza katecheza poświęcona jest cnocie roztropności – jednej z czterech cnót kardynalnych. Nie jest ona zwykłą przezornością. Osoba roztropna jest twórcza, przewidująca, ocenia, stara się zrozumieć złożoność rzeczywistości. Św. Tomasz nazwał roztropność „prawą zasadą postępowania”. Jest to zdolność do takiego sterowania działaniami, aby kierowały się one ku dobru; dlatego też nazywana jest „woźnicą cnót”. Człowiek roztropny dokonuje wyborów z szerokim spojrzeniem oraz wewnętrzną wolnością; ma świadomość, że każdy może pobłądzić i że „doskonałe jest wrogiem dobrego”. Życie chrześcijańskie jest połączeniem prostoty i przebiegłości. Jezus, posyłając uczniów na misje, zaleca, aby byli „roztropni jak węże, a nieskazitelni jak gołębie”. Daje nam do zrozumienia, że Bóg chce, abyśmy byli mądrymi świętymi, ponieważ bez roztropności wystarczy chwila, by zejść na manowce.

Santo Padre:

Saluto cordialmente i polacchi. Ogni anno il 24 marzo celebrate in Polonia la Giornata Nazionale della Vita. Pensando alla vostra patria, vorrei riferirvi il mio sogno, che ho espresso qualche anno fa scrivendo sull’Europa. Che la Polonia sia una terra che tuteli la vita in ogni suo istante, da quando sorge nel grembo materno fino alla sua fine naturale. Non dimenticate che nessuno è padrone della vita, né propria né di quella degli altri. Vi benedico di cuore.

Speaker:

Serdecznie pozdrawiam Polaków. Co roku 24 marca obchodzicie w Polsce Narodowy Dzień Życia. Myśląc o waszej Ojczyźnie, chciałbym odnieść do niej moje marzenie, jakie kilka lat temu wyraziłem, pisząc o Europie. Niech Polska będzie ziemią, która chroni życie w każdym jego momencie, od chwili, gdy pojawia się w łonie matki, aż do jego naturalnego kresu. Nie zapominajcie, że nikt nie jest panem życia, czy to swojego, czy też innych. Z serca wam błogosławię.Copyright © Dicastero per la Comunicazione - Libreria Editrice Vaticana