Index   Back Top Print

[ AR  - DE  - EN  - ES  - FR  - HR  - IT  - PL  - PT ]

KATECHEZA OJCA ŚWIĘTEGO FRANCISZKA

AUDIENCJA GENERALNA

Plac św. Piotra
Środa, 22 maja 2024 r.

[Multimedia]

_______________________________________

Speaker:

Kończymy ten cykl katechez rozważając cnotę, która nie znajduje się w wykazie siedmiu cnót kardynalnych i teologalnych, lecz tkwi u podstaw życia chrześcijańskiego: pokorę. Jest ona wielkim przeciwnikiem najbardziej śmiercionośnej z wad, a mianowicie pychy. Błogosławieni, którzy zachowują w sercu świadomość swej małości: są chronieni przed arogancją. Pokora to brama wejściowa do wszystkich cnót. Widzimy to w Maryi, która posiadała zapewne wiele zalet, ale w Ewangelii została wymieniona tylko jej pokora. Na pewno i Ona przeżywała chwile trudne, dni, kiedy Jej wiara kroczyła w ciemności. Ale mimo to nigdy nie zachwiała się w pokorze, która w Maryi była cnotą jak ze skały. Ta Jej małość jest Jej niezwyciężoną siłą. Pokora ocala od Złego i przed zagrożeniem stawania się jego wspólnikami. Jest źródłem pokoju na świecie i w Kościele. Bóg dał nam jej wzór w Jezusie i Maryi, dla naszego zbawienia i dla naszego szczęścia.

Santo Padre:

Saluto cordialmente i polacchi. Maggio è tradizionalmente il mese delle Prime Comunioni nel vostro Paese. Rivolgo il mio pensiero a tutti i bambini che vivono questo importante incontro con Gesù e li incoraggio in questo momento di gioia a saper vedere anche le necessità dei loro coetanei che soffrono, vittime della guerra, della fame e della povertà. Maria ci insegni l'umile servizio, che è fonte di pace nel mondo e nella Chiesa. Vi benedico di cuore.

Speaker:

Witam serdecznie Polaków. Maj jest w waszej ojczyźnie tradycyjnie miesiącem I Komunii świętych. Pozdrawiam wszystkie dzieci przeżywające to ważne spotkanie z Jezusem i zachęcam, by w tym czasie radości potrafiły też dostrzec potrzeby swoich cierpiących rówieśników, ofiar wojen, głodu i ubóstwa. Niech Maryja uczy nas pokornej służby, która jest źródłem pokoju na świecie i w Kościele. Z serca wam błogosławię.Copyright © Dicastero per la Comunicazione - Libreria Editrice Vaticana