Index   Back Top Print

[ DE  - EN  - ES  - FR  - IT  - PL  - PT ]

PORANNA MSZA ŚWIĘTA TRANSMITOWANA NA ŻYWO
Z KAPLICY DOMU ŚWIĘTEJ MARTY

HOMILIA OJCA ŚWIĘTEGO FRANCISZKA

"W obliczu tajemnicy"

Środa, 25 marca 2020 r.

[Multimedia]


 

Wprowadzenie

Dzisiaj, w święto wcielenia Pana, zakonnice, Siostry Miłosierdzia św. Wincentego a Paulo, które od 98 lat prowadzą Przychodnię św. Marty i w niej świadczą posługi, i są tutaj na Mszy św., odnawiają śluby wraz ze swoimi współsiostrami w każdej części świata. Chciałbym dziś ofiarować Mszę św. w ich intencji, za ich Zgromadzenie, które zawsze pracuje wśród chorych, najuboższych, jak tutaj od 98 lat, oraz w intencji wszystkich zakonnic, które pracują w tej chwili, pielęgnując chorych, także narażając życie i dając życie.

Homilia

Ewangelista Łukasz (por. 1, 26-38) mógł znać to [wydarzenie] tylko z opowiadania Matki Bożej. Słuchając Łukasza, słyszeliśmy Matkę Bożą, opowiadającą o tej tajemnicy. Jesteśmy w obliczu tajemnicy. Chyba najlepsze, co możemy teraz zrobić, to raz jeszcze przeczytać ten fragment, z myślą, że to Matka Boża o tym opowiadała.

[Papież odczytuje ponownie tekst Ewangelii]

«Posłał Bóg anioła Gabriela do miasta w Galilei, zwanego Nazaret, do Dziewicy poślubionej mężowi imieniem Józef, z rodu Dawida; a Dziewicy było na imię Maryja. Wszedłszy do Niej, anioł rzekł: ‘Bądź pozdrowiona, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami’.

Ona zmieszała się na te słowa i rozważała, co by miało znaczyć to pozdrowienie. Lecz anioł rzekł do Niej: ‘Nie bój się, Maryjo, znalazłaś bowiem łaskę u Boga. Oto poczniesz i porodzisz Syna, któremu nadasz imię Jezus. Będzie On wielki i zostanie nazwany Synem Najwyższego, a Pan Bóg da Mu tron Jego praojca, Dawida. Będzie panował nad domem Jakuba na wieki, a Jego panowaniu nie będzie końca’. Na to Maryja rzekła do anioła: ‘Jakże się to stanie, skoro nie znam męża?’ Anioł Jej odpowiedział: ‘Duch Święty zstąpi na Ciebie i moc Najwyższego okryje Cię cieniem. Dlatego też Święte, które się narodzi, będzie nazwane Synem Bożym. A oto również krewna Twoja, Elżbieta, poczęła w swej starości syna i jest już w szóstym miesiącu ta, którą miano za niepłodną. Dla Boga bowiem nie ma nic niemożliwego’. Na to rzekła Maryja: ‘Oto ja służebnica Pańska, niech mi się stanie według słowa twego’. Wtedy odszedł od Niej anioł».

To jest tajemnica. Teraz siostry odnowią śluby.

Modlitwa towarzysząca komunii duchowej

Osoby, które nie mogą przystąpić do komunii, przyjmą teraz komunię duchową.

«U stóp Twoich klękam, o mój Jezu, i ofiarowuję Ci żal mego skruszonego serca, które zanurza się w swojej nicości i w Twojej świętej obecności. Wielbię Ciebie w sakramencie Twojej miłości, pragnę Cię przyjąć w ubogim mieszkaniu mojego serca. W oczekiwaniu na szczęście komunii sakramentalnej pragnę Cię mieć w duchu. Przyjdź do mnie, o mój Jezu, abym ja przyszedł do Ciebie. Niech Twoja miłość rozpali całą moją istotę, na życie i na śmierć. Wierzę w Ciebie, ufam Tobie, miłuję Cię. Niech tak będzie».Copyright © Dicastero per la Comunicazione - Libreria Editrice Vaticana