Index   Back Top Print

[ EN  - ES  - FR  - IT  - PL  - PT ]

Przesłanie Papieża Franciszka
na VIII Światowe Spotkanie Rodzin w Filadelfii w Stanach Zjednoczonych Ameryki 
w dniach 22-27 września 2015 r.

[Multimedia]


 

Czcigodny Brat Arcybiskup Vincenzo Paglia,
Przewodniczący Papieskiej Rady ds. Rodziny

Na zakończenie VII Światowego Spotkania Rodzin papież Benedykt XVI zapowiedział, że gospodarzem następnego zgromadzenia będzie Filadelfia w Stanach Zjednoczonych Ameryki. Przy wielu okazjach potwierdziłem ten wybór, spoglądając z ufnością i nadzieją ku temu wydarzeniu łaski, w którym, jeśli Bóg pozwoli, wezmę udział. Będzie ono trwało od 22 do 27 września 2015 r., a jego tematem będzie: «Naszą misją jest miłość. Rodzina w pełni żywa».

Misją rodziny chrześcijańskiej dziś, tak jak było w przeszłości, jest głoszenie światu, z mocą sakramentu małżeństwa, miłości Bożej. Począwszy od tego właśnie głoszenia rodzi się i kształtuje żywa rodzina, która ognisko miłości stawia w centrum całej swojej dynamiki ludzkiej i duchowej. Jeżeli, jak mówił św. Ireneusz: «Gloria Dei vivens homo» (Adv. haer., IV, 20, 7), to także rodzina, która dzięki łasce Pana żyje w pełni swoim powołaniem i realizuje swoją misję, oddaje Mu chwałę.

Niedawno odbywaliśmy Nadzwyczajne Zgromadzenie Synodu Biskupów, mające za temat: «Duszpasterskie wyzwania związane z rodziną w kontekście ewangelizacji». W duchu synodalności wyodrębniliśmy najpilniejsze zagadnienia, które dotyczą rodziny w naszym pluralistycznym społeczeństwie. W rzeczywistości «nie możemy klasyfikować rodziny za pomocą pojęć natury ideologicznej, nie możemy mówić o rodzinie konserwatywnej i o rodzinie postępowej. Rodzina jest rodziną!» (por. przemówienie do uczestników międzynarodowego seminarium na temat komplementarności mężczyzny i kobiety, 17 listopada 2014 r.). Wartości i zalety rodziny, jej istotne prawdy to mocne punkty, na których opiera się istota rodziny, i nie mogą być poddawane pod dyskusję. Jesteśmy natomiast wzywani do zrewidowania naszego stylu życia, który jest nieustannie wystawiony na ryzyko «zarażenia» mentalnością światową — indywidualistyczną, konsumpcjonistyczną, hedonistyczną — i do odnajdywania wciąż na nowo głównej drogi, aby przeżywać i ukazywać wielkość i piękno małżeństwa oraz radość bycia rodziną i tworzenia rodziny.

Wskazania zawarte w końcowej Relatio ostatniego Synodu oraz te, które wyznaczają drogę ku najbliższemu zgromadzeniu zwyczajnemu w październiku 2015 r., zachęcają do dalszego angażowania się w głoszenie Ewangelii małżeństwa i rodziny i stosowania propozycji duszpasterskich w kontekście społecznym i kulturowym, w którym żyjemy. Wyzwania tego kontekstu pobudzają nas do poszerzania przestrzeni wiernej miłości, otwartej na życie, na jedność, na miłosierdzie, na dzielenie się i na solidarność. Dlatego zachęcam małżonków, kapłanów i wspólnoty parafialne, jak również ruchy i stowarzyszenia, aby pozwolili prowadzić się Słowu Bożemu, na którym opierają się fundamenty świętej budowli rodziny — Kościoła domowego i rodziny Bożej (por. Powszechny Sobór Wat. II, Konst. dogm. o Kościele Lumen gentium, 6; 11).

Wyrażam uznanie dla archidiecezji filadelfijskiej za wielkoduszną dyspozycyjność i pracę organizacyjną w służbie Kościoła powszechnego i rodzin z różnych kontynentów. Proszę Pana, aby już teraz wynagrodził temu umiłowanemu Kościołowi partykularnemu obfitymi łaskami niebieskimi.

Prosząc o wstawiennictwo Dziewicę z Guadalupe i z Aparecidy, z serca udzielam Tobie, drogi Bracie, oraz Współpracownikom tej dykasterii Błogosławieństwa Apostolskiego, którym chętnie obejmuję również osoby współpracujące w przygotowaniu spotkania; i proszę Brata o modlitwę za mnie.

W duchu braterstwa

Franciszek

Watykan, 9 grudnia 2014 r.

 Copyright © Dicastero per la Comunicazione - Libreria Editrice Vaticana