Index   Back Top Print

[ DE  - EN  - ES  - FR  - IT  - PL  - PT ]

PRZESŁANIE WIDEO PAPIEŻA FRANCISZKA
Z OKAZJI KAMPANII WALKI Z GŁODEM NA ŚWIECIE,
OGŁOSZONEJ PRZEZ CARITAS INTERNATIONALIS

 

Drodzy Bracia i drogie Siostry!

Dzisiaj mam przyjemność ogłosić wam «kampanię walki z głodem na świecie», zorganizowaną przez nasz Caritas Internationalis, i poinformować was, że zamierzam udzielić jej mojego pełnego poparcia. 

To stowarzyszenie wraz ze swoimi wszystkimi 164 organizacjami członkowskimi działa w 200 krajach i regionach świata, a ta praca jest w sercu misji Kościoła i jego troski o wszystkich, którzy cierpią z powodu skandalu, jakim jest głód, z którymi Pan się utożsamiał, gdy mówił: «Byłem głodny, a daliście Mi jeść». Kiedy apostołowie powiedzieli Jezusowi, że ludzie, którzy przyszli słuchać Jego słów, są głodni, On nakłaniał ich, aby poszli szukać żywności. Jako że sami byli ubodzy, nie znaleźli nic poza pięcioma chlebami i dwiema rybami, ale dzięki łasce Bożej zdołali nakarmić wielką rzeszę osób, a nawet zebrać resztki, dzięki czemu udało się uniknąć marnotrawstwa. 

Mamy do czynienia ze światowym skandalem dotyczącym ok. miliarda — miliarda osób, które dziś nadal cierpią głód. Nie możemy odwracać się w drugą stronę i udawać, że on nie istnieje. Żywności, którą dysponuje świat, wystarczyłoby do nakarmienia wszystkich. Przypowieść o rozmnożeniu chlebów i ryb poucza nas właśnie o tym, że jeśli jest chęć, wówczas to, co mamy, nie wyczerpuje się, a wręcz jest w nadmiarze, i nie wolno tego zmarnować. Dlatego, drodzy bracia i drogie siostry, zachęcam was, abyście w swoim sercu zrobili miejsce tej palącej potrzebie, respektując prawo, dane wszystkim przez Boga, do korzystania z należytego wyżywienia. 

Dzielmy się tym, co mamy, w duchu chrześcijańskiej miłości z tymi, którzy są zmuszeni zmagać się z licznymi trudnościami, aby zaspokoić tak podstawową potrzebę, a zarazem stawajmy się promotorami autentycznego współdziałania z ubogimi, ażeby dzięki owocom swojej i naszej pracy mogli wieść godne życie. 

Wzywam wszystkie instytucje świata, cały Kościół i każdego z nas, jako jedną rodzinę ludzką, do dania głosu wszystkim osobom, które w milczeniu cierpią głód, aby ten głos stał się wołaniem zdolnym wstrząsnąć światem. 

Ta kampania ma być także zachętą dla nas wszystkich, abyśmy bardziej świadomie dokonywali naszych wyborów żywieniowych, bowiem często wiążą się one z marnowaniem żywności i niewłaściwym korzystaniem z zasobów, jakie mamy do dyspozycji. Jest ona również napomnieniem, aby przestać myśleć, że nasze postępowanie na co dzień nie ma wpływu na życie tych, którzy — czy są blisko, czy daleko — głód cierpią na własnej skórze. 

Proszę was z całego serca o wsparcie naszego Caritasu w tej szlachetnej kampanii, abyśmy działali jak jedna rodzina, zabiegająca o to, aby wszystkim zapewnić pożywienie. Prośmy Boga, aby dał nam łaskę zobaczenia świata, w którym nikt nigdy nie będzie umierał z głodu. 

A prosząc o tę łaskę, udzielam wam mojego błogosławieństwa.

 

FRANCESCO

 Copyright © Dicastero per la Comunicazione - Libreria Editrice Vaticana