Index   Back Top Print

[ AR  - DE  - EN  - ES  - FR  - IT  - PL  - PT ]

VIDEOMESSAGGIO DEL SANTO PADRE FRANCESCO
AL POPOLO MAROCCHINO
PRIMA DEL VIAGGIO APOSTOLICO

[30-31 marzo 2019]

[Multimedia]


 

Drodzy mieszkańcy Maroka!

As-Salamu Alaikum!

Wkrótce udam się do waszego umiłowanego kraju z dwudniową wizytą. Dziękuję Bogu za tę możliwość, którą mi daje.

Jestem wdzięczny Jego Wysokości, Królowi Mohammedowi VI za uprzejme zaproszenie i władzom Maroka za ich bardzo życzliwą współpracę.

Przybywam śladami mojego świętego poprzednika Jana Pawła II, jako pielgrzym pokoju i braterstwa w świecie, który tak bardzo go potrzebuje. Jako chrześcijanie i muzułmanie wierzymy w Boga Stwórcę i Boga Miłosiernego, który stworzył ludzi i umieścił ich w świecie, by żyli jak bracia, szanując siebie nawzajem w różnorodności i pomagając sobie w potrzebach. Powierzył im ziemię, nasz wspólny dom, aby odpowiedzialnie jej strzegli i zachowali dla przyszłych pokoleń.

Z radością będę się z wami dzielił tymi przekonaniami bezpośrednio, podczas spotkania, które odbędzie się w Rabacie. Ponadto podróż ta da mi cenną okazję odwiedzenia wspólnoty chrześcijańskiej obecnej w Maroku i dodania jej otuchy w pielgrzymowaniu. Spotkam się również z migrantami, którzy stanowią wezwanie do wspólnego budowania świata bardziej sprawiedliwego i solidarnego.

Drodzy marokańscy przyjaciele, już teraz dziękuję wam serdecznie za waszą gościnność, a przede wszystkim za wasze modlitwy, zapewniając o moich modlitwach za was i wasz umiłowany kraj.

Do zobaczenia niebawem!

 

 Copyright © Dicastero per la Comunicazione - Libreria Editrice Vaticana