Index   Back Top Print

[ AR  - DE  - EN  - ES  - FR  - IT  - PL  - PT ]

ORĘDZIE OJCA ŚWIĘTEGO FRANCISZKA
NA X ŚWIATOWY DZIEŃ MODLITWY I REFLEKSJI
POŚWIĘCONEJ WALCE Z HANDLEM LUDŹMI

8 lutego 2024 r.

___________________________________________

Postępować na rzecz godności: słuchać, marzyć, działać


Drogie siostry i drodzy bracia!

Dziś, w liturgiczne wspomnienie św. Józefiny Bakhity, przypada dziesiąty Światowy Dzień Modlitwy i Refleksji poświęconej Walce z Handlem Ludźmi. Całym sercem łączę się z wami, zwłaszcza z młodymi, którzy na całym świecie działacie, by przeciwstawiać się temu globalnemu dramatowi.

Pójdźmy razem śladami św. Józefiny Bakhity, sudańskiej zakonnicy, która jako dziecko została sprzedana jako niewolnica i stała się ofiarą handlu ludźmi. Przypomnijmy niesprawiedliwość, której doświadczyła, jej cierpienie, ale także jej siłę oraz jej drogę wyzwolenia i odrodzenia do nowego życia. Święta Józefina zachęca nas do otwarcia oczu i uszu, do ujrzenia niedostrzeganych i słuchania pozbawionych głosu, do uznania godności każdej osoby i do działania przeciwko handlowi ludźmi i wszelkim formom wyzysku. Handel ludźmi jest często niedostrzegany. Media, także dzięki odważnym reporterom, rzucają światło na niewolnictwo naszych czasów, ale znieczula nas kultura obojętności. Pomóżmy sobie wspólnie zareagować, otworzyć nasze życie, nasze serca na tak wiele sióstr i braci, którzy są traktowani jak niewolnicy. Nigdy nie jest za późno, aby zdecydować się to uczynić.

I dzięki Bogu, wielu młodych ludzi jest zaangażowanych w obchody tego Światowego Dnia. Ich zapał wskazuje nam drogę, mówi nam, że przeciwstawiając się handlowi ludźmi musimy: słuchać, marzyć i działać.

Fundamentalne znaczenie ma posiadanie umiejętności słuchania cierpiących. Mam na myśli ofiary konfliktów, wojen, osoby dotknięte skutkami zmian klimatycznych, rzesze przymusowych migrantów, osoby wykorzystywane seksualnie lub w pracy, zwłaszcza kobiety i dziewczęta. Usłyszmy ich wołanie o pomoc, niech ich historie będą dla nas wyzwaniem; i razem z ofiarami i młodymi powróćmy do marzenia o świecie, w którym ludzie będą mogli żyć w wolności i z godnością.

Następnie, siostry i bracia, z mocą Ducha Jezusa Chrystusa powinniśmy przekształcić to marzenie w rzeczywistość, poprzez konkretne działania zwalczające handel ludźmi. Podejmijmy zobowiązanie się do modlitwy i działania na rzecz tej godności: do modlitwy i działania zarówno osobiście, w rodzinach, we wspólnotach parafialnych i zakonnych, w stowarzyszeniach i ruchach kościelnych, jak i w różnych środowiskach życia społecznego i w polityce.

Wiemy, że walka z handlem ludźmi jest możliwa, ale musimy dotrzeć do korzeni tego zjawiska, wykorzeniając jego przyczyny. Dlatego zachęcam do odpowiedzi na to wezwanie do przemiany, we wspomnienie św. Józefiny Bakhity, symbolu tych, którzy niestety zniewoleni, wciąż mogą odzyskać wolność. Jest to wezwanie, aby nie stać w miejscu, aby zmobilizować wszystkie nasze zasoby do walki z handlem ludźmi i do przywracania pełnej godności tym, którzy stali się jego ofiarami. Jeśli zamkniemy oczy i uszy, jeśli pozostaniemy obojętni, będziemy współwinni.

Serdecznie dziękuję i błogosławię tym, którzy pracują na rzecz tego Dnia, i błogosławię wszystkim, którzy chcą zaangażować się w walkę z handlem ludźmi i z wszelkimi formami wyzysku, by budować świat braterstwa i pokoju.

Rzym, u Świętego Jana na Lateranie, dnia 8 lutego 2024 r, we wspomnienie św. Józefiny Bakhity.
 

FRANCISZEKCopyright © Dicastero per la Comunicazione - Libreria Editrice Vaticana