Index   Back Top Print

[ DE  - EN  - ES  - FR  - IT  - PL  - PT ]

APOSTOLSKIE BŁOGOSŁAWIEŃSTWO
"URBI ET ORBI"

PIERWSZE POZDROWIENA
SŁOWA OJCA ŚWIĘTEGO FRANCZESKA

Czentralna loggia Bazyliki Watykańskiej
Środa, 13 marzec 2013

Galleria fotografica

 

Bracia i Siostry, dobry wieczór!

Wiecie, że konklawe miało za zadanie dać Rzymowi Biskupa. Zdaje się, że moi bracia kardynałowie poszli go szukać niemal na końcu świata... ale teraz jesteśmy tutaj... Dziękuję wam za przyjęcie. Wspólnota diecezjalna Rzymu ma swojego Biskupa, dziękuję! Przede wszystkim chciałbym pomodlić się za naszego Biskupa Seniora Benedykta XVI. Pomódlmy się za niego wszyscy razem, aby Pan mu błogosławił, a Matka Boża go strzegła.

[Modlitwa Ojcze nasz, Zdrowaś Maryjo i Chwała Ojcu]

A teraz wyruszamy w drogę: Biskup i lud. W drogę Kościoła Rzymu, tego, który przewodzi w miłości wszystkim Kościołom, drogę braterstwa, miłości, wzajemnego zaufania. Módlmy się zawsze za siebie nawzajem: jedni za drugich. Módlmy się za cały świat, aby panowało wielkie braterstwo. Życzę wam, aby ta droga Kościoła, którą dzisiaj rozpoczynamy, a na której będzie mnie wspierał obecny tutaj Kardynał Wikariusz, była owocna dla ewangelizacji tego pięknego miasta!

A teraz chciałbym udzielić błogosławieństwa, ale najpierw mam do was prośbę: zanim Biskup pobłogosławi lud, proszę was, byście pomodlili się do Pana, by pobłogosławił mnie: o modlitwę ludu proszącego o błogosławieństwo dla swojego biskupa. Niech ta wasza modlitwa za mnie będzie w milczeniu.

[...]

Teraz udzielę błogosławieństwa wam i całemu światu, wszystkim ludziom dobrej woli.

[Błogosławieństwo]

Bracia i siostry, żegnam was. Bardzo dziękuję za przyjęcie. Módlcie się za mnie i do zobaczenia! Spotkamy się wkrótce: jutro chcę udać się na modlitwę do Matki Bożej, aby strzegła całego Rzymu. Dobranoc i dobrego odpoczynku!

 Copyright © Dicastero per la Comunicazione - Libreria Editrice Vaticana