Index   Back Top Print

[ LA ]

IOANNES PAULUS EPISCOPUS
SERVUS SERVORUM DEI
AD PERPETUAM REI MEMORIAM

CONSTITUTIO APOSTOLICA

DE EL PETÉN*

ADMINISTRATIO APOSTOLICA «EL PETÉN»
AD GRADUM VICARIATUS APOSTOLICI PROVEHITUR

 

Cum Administratio Apostolica « El Petén » in Republica Guatimalensi quaedam iam susceperit incrementa atque in condicionibus versetur quo stabilius constituatur, duximus diutius differendam non esse eiusdem Administrationis elevationem ad gradum Vicariatus Apostolici, iisdem servatis finibus eodemque servato nomine. Quam ob rem, audita sententia Venerabilium Fratrum Nostrorum S. R. E. Cardinalium negotiis Congregationis pro Gentium Evangelizatione praepositorum, acceptoque quorum interest favorabili voto, Nos, Apostolica Nostra usi potestate, Administrationem Apostolicam « El Petén » ad gradum Vicariatus Apostolici provehimus eodem nomine appellandi. Volumus autem ut Apostolicae hae Litterae Nostrae firmae sint et efficaces nunc et in posterum, contrariis quibuslibet non obstantibus.

Datum Romae, apud S. Petrum, die tertio mensis Februarii, anno Domini millesimo nongentesimo octogesimo quarto, Pontificatus Nostri sexto.

AUGUSTINUS Card. CASAROLI
       a publicis Ecclesiae negotiis

 AGNELLUS Card. ROSSI
S. Congr. pro Gentium Evang. Praefectus

 

Iosephus Del Ton, Protonot. Apost. 
Marcellus Rossetti, Protonot. Apost.


*A.A.S., vol. LXXVI (1984), n. 4 p. 436

 

© Copyright 1984- Libreria Editrice Vaticana

 © Copyright - Libreria Editrice Vaticana