Index   Back Top Print

[ LA ]

IOANNES PAULUS EPISCOPUS
SERVUS SERVORUM DEI
AD PERPETUAM REI MEMORIAM

CONSTITUTIO APOSTOLICA

LIBMANANAE*

NONNULLIS DISIUNCTIS TERRITORIIS AB ARCHIDIOECESI CACERENSI,
PRELATURA TERRITORIALIS ERIGITUR QUAE LIBMANANA APPELLATUR

 

Philippinis in Insulis ob missionariorum sollertiam eorumque apostolicum opus longinquitate temporis usque catholicum nomen increbruit, quod quidem etiamnunc ministrorum hodiernorum propter industriam florere feliciter conspicimus. Idcirco prosperitas haec ne quid cessationis patiatur, convenientes commodare institutiones properamus. Quapropter cum Venerabilis Frater Leonardus Legaspi Archiepiscopus Cacerensis, idem illius Nationis sentiente Episcoporum coetu, ab hac Apostolica Sede efflagitaverit ut nonnulla ab eadem Sede distracta territoria novam constituerent ecclesiasticam circumscriptionem, admotis precibus concedendum omnino existimavimus. Itaque, suffragante Venerabile Fratre Brusone Torpigliani Archiepiscopo titulo Mallianensi atque in Insulis Philippinis Apostolico Nuntio, de consilio Venerabilium Fratrum Nostrorum S.R.E. Cardinalium necnon Episcoporum qui Congregationis pro Episcopis negotiis praesunt, potestate Nostra Apostolica, suppleto eorum quorum interest consenso quive sua interesse arbitrantur, statuimus haec et iubemus. Talia separamus ab archidioecesi Cacerensi territoria, quae inibi incolae vocitant Saints Philip and James, Saint Joseph, Saint James the Apostle, Saint Peter Baptist, the Most Holy Trinity, Saint John the Baptist, Sipocot ; Saint John the Baptist, San Fernando ; Saint Michael the Archangel, Saint Rose of Lima, Saint Bernardine of Siena, Saint Pascal Baylon, Saint Rita of Cascia, Saint Vincent Ferrer, Saint Pius X, Our Lady of Antipolo, Our Lady of the Pillar, San Lorenzo Ruiz de Manila, Saint Joseph in Milaor, ex iisque novam condimns Praelaturam Libmananam appellandam, quae quidem iisdem terminatur finibus. Novae communitatis episcopalem sedem in urbe ponimus quam Libmanan appellant, sacramque ibidem aedem S. Iacobo dicatam ad gradum statumque cathedralis ecclesiae evehimus, iuribus similiter ac privilegiis congruentibus concessis. Praelaturam deinde hanc archidioecesi Cacerensi suffraganeam facimus eiusque Episcopum metropolitico curi Archiepiscopi illius Sedis pro tempore subicimus. Consultores ipsum Episcopum adiuturi quam primum eligantur. Re sacrorum Antistitem sustinebunt novae Praelaturae Curiae emolumenta, fidelium stipes, bonorum pars quae ex divisione ad canonis normam 122 C.I.C. facienda ad eandem posthac transibunt. Ad sacrorum alumnorum institutionem quod spectat, iuris communis serventur praescripta, minime Congregationis pro Institutione Catholica neglectis praeceptis. Selecti autem seminarii alumni itemque sacerdotes ad altiores doctrinas assequendas Romam scilicet ad Pontificium Collegium Philippinum mittantur. Quod autem ad novae Praelaturae pertinet regimen, bonorum ecclesiasticorum administrationem, administratoris dioecesani, sede vacante, electionem fidelium iura horumque similia, quae sacri canones praescribunt serventur. Simul ac novae Praelaturae constitutio ad affectum deducta erit, eo ipso sacerdotes Ecclesiae illi censeantur adscripti in cuius territorio officium ecclesiasticum habent, ceteri vero sacerdotes seminariique tirones et quilibet clerici illi Sedi in cuius territorio legitimum detinent domicilium. Documenta autem et acta quae conditam Praelaturam respiciunt, ad eiusdem Curiam mittantur atque ibidem in tabulario serventur. Ad ea novissime explenda quae has per Litteras Nostras iussimus, Venerabilem Fratrem Brunonem Torpigliani, in Philippinis Insulis Apostolicum Nuntium legamus, factis nempe facultatibus necessariis et convenientibus etiam subdelegandi quemvis virum in dignitate ecclesiastica constitutum. Re tandem ad exitum perducta, documenta exarentur eorumdemque sincera exempla ad Congregationem pro Episcopis sedulo mittantur. Contrariis rebus minime obstantibus.

Datum Romae, apud S. Petrum, die nono mensis Decembris, anno Domini millesimo nongentesimo undenonagesimo, Pontificatus Nostri duodecimo.

AUGUSTINUS card. CASAROLI
       a publicis Ecclesiae negotiis

BERNARDINUS card. GANTIN
Congr. pro Episcopis Praef.

 

Marcellus Rossetti, Protonot. Apost. 
Angelus Lanzoni, Protonot. Apost.


*A.A.S., vol. LXXXII (1990), n. 6, pp. 537-539

 

© Copyright 1989 - Libreria Editrice Vaticana

 © Copyright - Libreria Editrice Vaticana