Index   Back Top Print

[ LA ]

IOANNES PAULUS EPISCOPUS
SERVUS SERVORUM DEI
AD PERPETUAM REI MEMORIAM

CONSTITUTIO APOSTOLICA

KARAGANDENSIS LATINORUM*

ADMINISTRATIO APOSTOLICA KARAGANDENSIS LATINORUM CONSTITUITUR

 

Cum propter populorum commigrationes, quae his septuaginta annis evenerunt in Foederatis Civitatibus Socialisticis Sovieticis, multi hodie sint in Republica Kazakistaniae catholici ritus Latini, horum spiritali curae est prospiciendum non longiore intermissa mora. Eam ob rem Venerabilis Frater Franciscus Colasuonno, Archiepiscopus titulo Truentinus, in Civitatibus Foederatis Socialisticis Sovieticis Apostolicae Sedis Legatus, petivit ut in supra commemorata Republica Kazakistaniae initium fieret canonicae dispositionis communitatum catholicarum ritus Latini per institutionem Administrationis Karagandensis, et Administratoris Apostolici dicio extenderetur, ad tempus, ad sparsas catholicas communitates, quae in finitimis sunt Rebuspublicis Tagikistaniae, Kirghizistaniae, Uzbekistaniae et Turkmenistaniae. Nos idcirco, attente huius Administrationis constitutione considerata, auditis probatisque Venerabilis Fratris Angeli Sodano, Archiepiscopi titularis Novacaesariensis, Prosecretarii Status, necnon Venerabilis Fratris Ioannis Ludovici Tauran, Archiepiscopi titularis Theleptensis, Commissionis pro Russia Praesidis, eiusdemque Commissionis consiliis, huic postulationi concedendum esse censuimus. Quapropter, Nostrae usi Apostolicae potestatis et auctoritatis plenitudine, his Litteris territorium Reipublicae Kazakistaniae in Administrationem Apostolicam erigimus Karagandensem appellandam, iisdem circumscriptam finibus, quibus in praesens eadem Respublica terminatur, cuius sedem in urbe Karaganda collocamus. Praelato Ordinario noviter constitutae Administrationis Apostolicae omnia iura tribuimus et facultates ac officia imponimus, quae Episcoporum residentialium propria sunt, congrua congruis referendo, ad normam Iuris Communis, et, donec aliter provideatur, curam pastoralem omnium Christifidelium in Rebuspublicis Tagikistaniae, Kirghizistaniae, Uzbekistaniae et Turkmenistaniae habitantium committimus. Haec perficiendi munus delegamus Venerabili Fratri Francisco Colasuonno, eidem facultates dantes necessarias et opportunas, etiam subdelegandi, ad effectum de quo agitur, quemlibet virum in ecclesiastica dignitate constitutum, onere iniuncto ad Pontificiam Commissionem pro Russia sincerum exemplar actus peractae exsecutionis mittendi.

Datum Romae, apud S. Petrum, die tertio decimo mensis Aprilis, anno Domini millesimo nongentesimo nonagesimo primo, Pontificatus Nostri tertio decimo.

ANGELUS SODANO, archiep.
       Prosecretarius Status

IOANNES LUDOVICUS TAURAN 
Pont. Comm. pro Russia Praeses

 

Angelus Lanzoni, Protonot. Apost. 
Franciscus Chiaurri, Protonot. Apost.


*A.A.S., vol. LXXXIII (1991), n. 7, pp. 547-548

 

© Copyright 1990 - Libreria Editrice Vaticana

 Copyright © Dicastero per la Comunicazione - Libreria Editrice Vaticana