Index   Back Top Print

[ LA ]

IOANNES PAULUS EPISCOPUS
SERVUS SERVORUM DEI
AD PERPETUAM REI MEMORIAM

CONSTITUTIO APOSTOLICA

KASANA-LUVEERINA*

IN UGANDA NOVA CONDITUR DIOECESIS KASANA-LUVEERINA

 

Cum ad aeternam provehendam salutem gregis Dominici in Uganda eiusque regimini facilius et efficacius consulendum antea esset petitum ut, divisa Kampalaënsi archidioecesi, nova ibidem circumscriptio ecclesiastica constitueretur, Venerabiles Fratres Nostri S.R.E. Cardinales atque Praesules, qui Congregationi pro Gentium Evangelizatione sunt praepositi, omnibus mature perpensis habitoque pariter faventi voto eorum quorum interest, admotam postulationem censuerunt esse accipiendam. Nos igitur, Qui gravissimo fungimur munere supremi Pastoris universae catholicae Ecclesiae, talem sententiam ratam habentes, summa Nostra potestate haec decernimus. A Kampalaënsi archidioecesi separamus territorium regionis civilis, quae patrio sermone nuncupatur « Luweero »; ex eoque novam constituimus dioecesim Kasanam Luveerinam, quam metropolitanae Ecclesiae Kampalaënsi suffraganeam facimus atque iurisdictioni Congregationis pro Gentium Evangelizatione subicimus, cuius limites iidem erunt ac illi memoratae civilis regionis. Praeterea iubemus Episcopi sedem poni in urbe « Kasana » atque ibidem exstans templum Deo dicatum in honorem Beatae Mariae Virginis titulo Annuntiationis Dominae Nostrae invocatae ad dignitatem cathedralis ecclesiae evehimus; cetera vero secundum canonicas leges temperentur. Quae praescripsimus perducet ad exitum Venerabilis Frater Aloisius Robles Díaz, Archiepiscopus titulo Stephaniacensis atque in Uganda Pro-Nuntius Apostolicus, qui, re acta, curabit documenta exaranda sincerisque exemplis ad Congregationem, quam diximus, cito mittenda. Hanc denique Apostolicam Constitutionem nunc et in posterum ratam esse volumus, contrariis quibuslibet rebus non obstantibus.

Datum Romae, apud Sanctum Petrum, die tricesimo mensis Novembris, anno Domini millesimo nongentesimo nonagesimo sexto, Pontificatus Nostri undevicesimo.

ANGELUS card. SODANO 
      Secretarius Status

IOSEPHUS card. TOMKO
Congr. pro Gentium Evang. Praef.

 

Eugenius Sevi, Protonot. Apost. 
Franciscus Chiaurri, Protonot. Apost.


*A.A.S., vol. LXXXIX (1997), n. 4, pp. 245-246

 

© Copyright 1996 - Libreria Editrice Vaticana

 © Copyright - Libreria Editrice Vaticana