Index   Back Top Print

[ LA ]

IOANNES PAULUS EPISCOPUS
SERVUS SERVORUM DEI
AD PERPETUAM REI MEMORIAM

CONSTITUTIO APOSTOLICA

IANAUBENSlS

*

IN BRASILIA NOVA CONDITUR DIOECESIS IANAUBENSIS

 

Maiori bono Christifidelium studentes consulere Venerabiles Fratres Gerardus Maiella de Castro, Episcopus Montisclarensis, et Anselmus Müller, Episcopus Ianuariensis, audita Conferentia Episcopali Brasiliae, ab hac Apostolica Sede petiverunt ut, quibusdam seiunctis locis a circumscriptionibus ecclesiasticis suis, nova conderetur dioecesis. Nos vero, praehabito faventi voto Venerabilis Fratris Alfii Rapisarda, Archiepiscopi titulo Cannensis et in eadem Natione Apostolici Nuntii, de consilio Congregationis pro Episcopis admotae postulationi libenter concedendum esse putavimus. Summa igitur Nostra potestate quae sequuntur decernimus atque iubemus. A dioecesi Montisclarensi separamus territorium, prout nunc civili lege circumscribitur, municipiorum patrio sermone nuncupatorum: Janaúba, Porteirinha, Pai Pedro, Serranópolis, Nova Porteirinha, Riacho dos Machados, Varzelândia, Ibiracatu, Verdelândia, Rio Pardo de Minas, Montezuma, Indaiabira, Santo Antônio do Retiro, Vargem Grande, São João do Paraíso et Ninheira; a dioecesi autem Ianuariensi seiungimus territorium, prout nunc civili lege circumscribitur, municipiorum nuncupatorum: Espinosa, Mamonas, Monte Azul, Gameleira, Catuti, Mato Verde, Jaíba et Matos Cardoso atque ex ita distractis locis novam constituimus dioecesim Ianaubensem, quae iisdem limitabitur finibus, quibus praedicta municipia simul sumpta, prout in civili lege exstant, ad praesens terminantur. Sic conditae Ecclesiae sedem in urbe Janaúba ponimus, ibique situm paroeciale templum Sacro Cordi Iesu dicatum, ad gradum et dignitatem ecclesiae cathedralis evehimus, mandantes ut in eo, ad normam iuris, Canonicorum Capitulum instituatur. Praeterea dioecesim Ianaubensem suffraganeam facimus metropolitanae Sedi Adamantinae eiusque Episcopum metropolitico iuri Archiepiscopi Adamantini pro tempore subicimus. Cetera vero secundum canonicas leges temperentur. Quae praescripsimus, perficienda committimus Venerabili Fratri Alfio Rapisarda, quem diximus, vel, absente eo, illi, qui ibidem curat negotia Apostolicae Nuntiaturae, eisdem tribuentes necessarias et opportunas facultates etiam subdelegandi, ad effectum de quo agitur, quemlibet virum in ecclesiastica dignitate constitutum, onere imposito ad Congregationem pro Episcopis authenticum exemplar actus peractae exsecutionis remittendi. Hanc denique Constitutionem Nostram iugiter ratam esse volumus, contrariis quibuslibet non obstantibus.

Datum Romae, apud Sanctum Petrum, die quinto mensis Iulii, anno bis millesimo, Pontificatus Nostri vicesimo secundo.

ANGELUS card. SODANO 
Secretarius Status

 IOANNES B. card. RE
Congr. pro Episcopis. Praef.

 

Marcellus Rossetti, Protonot. Apost.
Franciscus Bruno, Protonot. Apost.


*A.A.S., vol. XCIII (2001), n. 3, pp. 124-125

   

© Copyright 2000 - Libreria Editrice Vaticana

 Copyright © Dicastero per la Comunicazione - Libreria Editrice Vaticana