Index   Back Top Print

[ LA ]

IOANNES PAULUS PP. II

LITTERAE APOSTOLICAE

IN PAROECIA S. MARIAE

IMAGO BEATAE MARIAE VIRGINIS VULGO «NUESTRA SEÑORA
DE LA ASUNCIÓN» APPELLATAE, IN PAROECIA S. MARIAE MAGDALENAE
URBIS «MONIMBÒ» ARCHIDIOCESI MANAGUENSIS EXTANS,
PRETIOSO SINITUR DIADEMATE REDIMIRI

 

Ad perpetuam rei memoriam. – In paroecia S. Mariae Μagdalenae urbis «Μonimbò» intra fines Ecclesiae Μanaguensis praeclara exstat Beatae Μariae Virginis imago quam sub titulo «Nuestra Señora de la Asunciόn» Christifideles ibi degentes egregia pietate admοdum venerantur. Qua re permotus Venerabilis Frater Michaël Οbandο Bravo, Archiepiscopus Μanaguensis, vota quoque cleri et populi expromens, Nos rogavit ut imaginem illam Nοstrο nomine et auctoritate pretioso diademate sineremus redimiri. Nos vero, audita sententia Sacrae Cοngregationis pro Sacramemtis et Cultu Divino, et fidelium votis et istius Pastoris precibus libenter concedere statuimus. Itaque hisce Litteris atque Nostra Apostolica potestate, Managuensi Ordinario eas partes committimus ut imagini vulgo «Nuestra Señora de la Asunciόn», quam diximus, die suo arbitrio deligendo, inter Μissarum sollemnia secundum fοrmulam ritumque pretiosam coronam Nostro nomine et auctoritate imponat. Vos autem minime dubitamus quin haec sacra sollemnia in religionis bonum pοpulique spirituale emolumentum bene vertant; pariterque fore confidimus ut cuis urbis cives quin immo totius Managuensis archidioecesis Christifideles ad Beatissimam Dei Genetricem venerandam magis magisque incitentur. Contrariis quibusvis non obstantibus.

Datum Romae, apud S. Petrum, sub anulο Piscatoris, die XXX mensis Iulii, anno MCMLXXX, Pontificatus Nοstri secundo.

AUGUSTINUS Card. CASAROLI, a publicis Ecclesiae negotiis

 

© Copyright 1980 - Libreria Editrice Vaticana

 Copyright © Dicastero per la Comunicazione - Libreria Editrice Vaticana