Index   Back Top Print

[ LA ]

IOANNES PAULUS PP. II

LITTERAE APOSTOLICAE

CHRISTUS PASSUS EST

*

VENERABILI DEI SERVO LEONARDO OLIVERA BUERA ET XXIX SOCIIS BEATORUM HONORES DECERNUNTUR.

 

Ad perpetuam rei memoriam. — « Christus passus est pro vobis vobis relinquens exemplum, ut sequamini vestigia eius » (1 Pe 2. 21).

Superioris saeculi Ecclesia ab innumeris filiis magnificata est qui in fide usque ad vitae exitum perstiterunt, per martyrium testificando se penitus adhaerere Evangelii doctrinae. Inter eos, qui Iesu semitam, in Calvariae viam ducentem, calcarunt, Venerabiles Dei Servi Leonardus Olivera Buera et XXIX socii reperiuntur, religiosi scilicet viri et religisae sorores quibus operantibus, precantibus officiaque religiosa sustinentibus, martyrium fere posuit sigillum. Hispanico bello annis MCMXXXI-MCMXXXIX saeviente, illi interierunt, cum in Ecclesiam persecutio violenter incumberet, compluribus sacerdotibus, religiosis laicisque propter fidem occidentibus.

Triginta Venerabilium Dei Servorum manipulus, qui hic memoratur, unum sacerdotem, quinque religiosos Instituti Fratrum Scholarum Christianarum atque viginti quattuor sorores Congregationis Sororum Carmelitarum Caritatis complectitur, et ipsi anno MCMXXXVI necati sunt.

Ii fuerunt:

                   I. Leonardus Olivera Buera, sacerdos archidioecesis Caesaraugustanae.                 Paroeciam oppidi  «Movera en Puente Gallego» curavit idemque cappellani sustinuit munus Communitatis Fratrum Scholarum Christianarum Collegii Dominae Nostrae «de La Bonanova» ibidemque iuvenes spiritaliter coluit.

Fratrum Scholarum Christianarum coetum tres Fratres Communitatis Dominae Nostrae «de La Bonanova» ac duo Fratres Comrnunitatis oppidi «Cambrils» apud Barcinonem complectuntur, videlicet:
 

                   II. Honoratus Andrea
 

                   III. Florentius Martinus
 

                   IV. Ambrosius Leo
 

                     V. Elias Iulianus
 

                   VI. Bertrandus Franciscus
 

Viginti quattuor Sorores Congregationis Sororum Carmelitarum Caritatis mulieres simplices fuerunt ac simul strenuae, quae caritatis studio flagrabant.
En earum nomina:
 

                VII. Elvira Torrentallé Paraire Nativitatis Dominae Nostrae
 

              VIII. Rosa Pedret Rull Dominae Nostrae Boni Consilii
 

                   IX. Maria Calaf Miracle Dominae Nostrae Providentiae
 

                     X. Maria Desamparados Giner Lister Sanctissimi Sacramenti
 

                   XI. Francisca de Amezua Ibaibarriaga Sanctae Teresiae
 

                XII. Teresia Chambó y Pales Divinae Pastorae
 

              XIII. Agatha Hernández Amorós Dominae Nostrae Virtutum
 

             XIV. Maria Dolores Vidal Cervera Sancti Francisci Xaverii
 

                XV. Maria de las Nieves Crespo López Sanctissimae Trinitatis
 

             XVI. Ascensio LLoret Marco Sancti Iosephi Calasanctii
 

           XVII. Maria Purificationis Ximénez Ximénez Sancti Iosephi
 

        XVIII. Maria Iosepha Del Rio Messa Sanctae Sophiae
 

             XIX. Niceta Plaja Xifra Sancti Prudentii
 

                XX. Paula Isla Alonso Sanctae Anastasiae
 

             XXI. Antonia Gosens Sáez de Ibarra Sancti Timothei
 

           XXII. Daria Campillo Paniagua Sanctae Sophiae
 

        XXIII. Maria Concepta Odriozola Zabalia Sancti Ignatii
 

        XXIV. Erundina Colino Vega Dominae Nostrae Carmeli
 

          XXV. Consolata Cuñado Gonzalez Sanctissimi Sacramenti
 

        XXVI. Feliciana de Uribe Orbe Dominae Nostrae Carmeli
 

     XXVII. Maria Concepta Rodríguez Fernández Sanctae Magdalenae
 

   XXVIII. Clara Ezcurra Urrutia Dominae Nostrae Spei
 

        XXIX. Iusta Maiza Goicoechea Immaculatae
 

          XXX. Candida Cayuso González Dominae Nostrae Angelorum

Suam propter vitae sanctimoniam, actuositatem ac potissimum cruentam mortem, cui illi aequo laetoque animo occurrerunt, triginta Servi Dei germani fidei martyres habiti sunt. Quapropter Archiepiscopus Valentinus beatificationis Causam incohavit, Processum Ordinarium Informativum celebrans annis MCMLII-MCMLVI. 

His igitur absolutis rebus quas Congregationis de Causis Sanctorum normae praecipiunt, die XX mensis Decembris anno MCMXCIX Nobis coram de Martyrio Decretum prodiit.

Statuimus igitur ut beatificationis ritus una cum Iosepho Aparicio Sanz multisque aliis fidei testibus Romae die XI mensis Martii anno MMI celebraretur.

Hodie igitur, in foro ad Vaticanam Basilicam Sancti Petri patente, inter Missarum sollemnia hanc ediximus formulam:

Nos vota Fratrum Nostrorum Augustini García-Gasco Vicente, Archiepiscopi Valentini, Richardi Mariae Cardinalis Carles Gordó, Archiepiscopi Barcinonensis, et Francisci Ciuraneta Aymí, Episcopi Ilerdensis, necnon plurimorum aliorum Fratrum in episcopatu multorumque christifidelium explentes, de Congregationis de Causis Sanctorum consulto, Auctoritate Nostra Apostolica facultatem facimus ut Venerabiles Servi Dei Iosephus Aparicio Sanz et ducenti triginta duo Socii Beatorum nomine in posterum appellentur, eorumque festum die vicesima secunda Septembris, in locis et modis iure statutis quotannis celebrari possit.

In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti.

Quibus prolatis verbis, annuntiatos beatos Ipsi Nos debita devotione venerati sumus, admirantes tantam ipsorum pro Domini amore alacritatem, omnesque christifideles de eorum virtutibus et vita breviter edocuimus, eos simul exhortantes ad beatorum fidem et bonis in operibus explendis constantiam pie imitandam.

Magna quidem commotione ineffabilique laetitia impleti propter hanc mirabilem tot martyrum glorificationem, fidem eorum et virtutem publice laudavimus, eosque venerati sumus summaque Ipsi cum religione primi invocavimus.

Quae autem his Litteris decrevimus nunc et in posterum rata et firma esse volumus, contrariis rebus minime obstantibus.

Datum Romae, apud Sanctum Petrum, sub anulo Piscatoris, die XI mensis Martii anno MMI, Pontificatus Nostri vicesimo tertio.

 

De mandato Summi Pontificis
ANGELUS card. SODANO

 


*A.A.S., vol. XCIII (2001), n. 12, pp. 831-833

 

© Copyright 2001 - Libreria Editrice Vaticana

 Copyright © Dicastero per la Comunicazione - Libreria Editrice Vaticana