Index   Back Top Print

[ ES  - IT  - NL ]

VISITA PASTORALE NEI PAESI BASSI

GIOVANNI PAOLO II

REGINA COELI

Utrecht
Domenica, 12 maggio 1985

 

Op dit uur worden wij uitgenodigd onze gedachten tot Maria te richten met het traditionele gebed « Regina Coeli ». In de loop der eeuwen hebben de Nederlandse katholieken op uitdrukkelijke wijze hun verering voor de Moeder van God betuigd. Zij hebben kerken en kapellen aan haar toegewijd en in al hun noden vol vertrouwen haar feesten gevierd. Ik maak mij tot tolk van deze diepgewortelde overtuiging, welke uw voorouders u overgeleverd hebben en die u fier bewaart. Samen met u en met allen, die door radio en televisie met ons verbonden zijn, richt ik het « Regina Coeli » tot de allerheiligste Maagd. Door de verzen van deze prachtige antifoon stroomt een golf van Paasvreugde. Moge Maria u en uw gezinnen beschermen evenals heel het volk van God, dat in deze streken onderweg is, aangemoedigd door de hoop op het hemels vederland.

Ik wil U ook uitnodigen te bidden voor de vluchtelingen en U nog krachtiger in te spannen om hen te helpen. Vorig jaar heb ik op 11 mei een vluchtelingkamp in Thailand bezocht. Ik heb toen nog eens kunnen constateren hoe dramatisch de situatie is waarin miljoenen mensen verkeren. Het is een zeer ernstig menselijk probleem, dat mijn hart bezwaard. Ik hernieuw mijn smeekbede tot de heilige Maagd om het lijden van zovele onsehuldigen en ik wil nogmaals hun zaak bepleiten bij al degenen die zich oprecht inzetten voor de bevordering van de rechtvaardigheid en de vrede in de wereld.

 

© Copyright 1985 - Libreria Editrice Vaticana 

 Copyright © Dicastero per la Comunicazione - Libreria Editrice Vaticana