Index   Back Top Print

[ IT  - NL ]

SANTA MESSA PER I GIOVANI DEI PAESI BASSI

OMELIA DI GIOVANNI PAOLO II

Cortile del Palazzo Pontificio di Castel Gandolfo
Martedì, 21 luglio 1987

 

« Mijn broeders, mijn zusters en mijn moeder zijn zij die de wil volbrengen van mijn Vader in de hemel »[1].

Met deze woorden uit het evangelie van de mis van vandaag heeft Jezus geantwoord aan degene die Hem kwam zeggen dat zijn moeder en broeders buiten stonden te wachten en Hem wilden spreken. Het zijn woorden die bovenal gelden voor haar die buiten stond te wachten, Maria. Want geen moeder heeft meer en beter de wil van de Vader in de hemel volbracht dan juist Maria. Toen zij door God geroepen werd om op geheel uitzonderlijke en ongehoorde wijze, namelijk als maagd, de moeder van Gods Zoon te worden, heeft zij zonder aarzelen en in volledige overgave geantwoord: «Zie de dienstmaagd des Heren, mij geschiede naar uw woord »[2].

Zo is Maria bij uitstek ook in geestelijke zin moeder geworden en voorbeeld voor alle leerlingen van haar zoon Christus, voor alle christenen. Voorbeeld met name ook voor jullie, jonge mensen, die de leeftijd hebben bereikt waarop jullie een keuze zullen moeten maken voor de levensstaat waarin jullie als volwassen mensen zullen leven. Zal dat het huwelijk zijn, de exclusieve liefde tussen een man en een vrouw, die gevormd moet worden naar het beeld van de liefde van Christus voor zijn bruid, de kerk, en haar specifieke vruchtbaarheid bereikt in het voortbrengen van nieuw leven?

Zal het wellicht het priesterschap zijn, de volledige beschikbaarheid en dienstbaarheid aan de verkondiging van het evangelie, van de boodschap dat de diepste zin van het menselijke leven bestaat in het volbrengen van de wil van de Vader in de hemel? Of zal het misschien het kloosterleven zijn, het getuigenis door een leven van armoede, gehoorzaamheid en maagdelijkheid, dat alle aardse waarden, de beheersing en het bezit van de wereld, de vrije ontplooiing van zichzelf, de liefde tussen man en vrouw, relatieve waarden zijn, omdat wij hier op aarde pelgrims zijn op weg naar het huis van de Vader in de hemel?

Laten wij deze Eucharistie samen in het bijzonder vieren om aan God te vragen dat Hij aan ieder van jullie duidelijk mag maken waartoe Hij je roept en de bereidheid mag schenken deze roeping te onderscheiden en te volgen, de bereidheid om steeds te doen wat onze moeder Maria op de bruiloft van Kana aangeraden heeft te doen: «Doe maar wat Hij, mijn zoon Jezus, je zeggen zal »[3].


[1] Matth. 12, 50.

[2] Luc. 1, 38.

[3] Cfr. Io. 2, 5.

 

© Copyright 1987 - Libreria Editrice Vaticana

 Copyright © Dicastero per la Comunicazione - Libreria Editrice Vaticana