Index   Back Top Print

[ ES  - NL  - PT ]

DISCORSO DI GIOVANNI PAOLO II
AGLI STUDENTI CATTOLICI BELGI

Sabato, 11 aprile 1981

 

Ik ben blij vandaag hier een talrijke vertegenwoordiging van de Vlaamse jeugd te mogen begroeten: studenten en studentinnen van vier-en-twintig katolieke instituten uit de bisdommen Antwerpen en Hasselt. Een speciale vermelding verdient het Sint Hubertus College van Neerpelt dat voor de één-en-twintigste maal de Rome-reis onderneemt.

Morgen begint voor de ganse Kerk een genadevolle week: de viering van het lijden en de dood von de Heer bekroond in zijn verrijzenis. Door zijn offer heeft de Heer ons allen verlost. Hij nodigt ons uit om ons leven uit te bouwen tot een wedergave in liefde. De wereld heeft nood aan mensen, aan jonge mensen, die, in de naam van de Heer en gesterkt door zijn woord en genade, een werkelijk alternatief weten te stellen tegenover de liefdeloosheid, het onrecht, en de onvrede: het alternatief van liefde, van dienstbaarheid en trouw.

De boodschap die ik u vandaag toevertrouw voor Vlaanderen is deze: durft het aan om met de Heer op stap te aan! Gij zijt jong, enthoesiast en edelmoedig: daaron rekent de Kerk en de Paus op ieder van u! Daarom zie ik in u de waarborg voor de toekomst!

Moge de Heer u altijd vergzellen. Van harte verleen ik u mijn apostolische zegen.

 

© Copyright 1981 - Libreria Editrice Vaticana

 Copyright © Dicastero per la Comunicazione - Libreria Editrice Vaticana