Index   Back Top Print

[ DE  - EN  - ES  - FR  - IT  - PL  - PT ]

POZDROWIENIA OJCA ŚWIĘTEGO

PRZED MODLITWĄ „ANIOŁ PAŃSKI”

Tor Vergata, niedziela 20 sierpnia 2000 r.

 

Na zakończenie tej liturgii eucharystycznej nasza myśl biegnie w stronę „Niewiasty”, o której mówił święty Paweł w drugim czytaniu liturgii słowa tej Mszy św. – to znaczy w stronę Najświętszej Maryi Panny. W święto Jej Wniebowzięcia rozpoczęliśmy ten piętnasty Światowy Dzień Młodzieży. Swoją troskliwą, macierzyńską obecnością Maryja prowadziła te rzymskie dni intensywnego doświadczenia wiary. Jej pragniemy wyrazić całą naszą wdzięczność za to „tak”, które dało początek „przygodzie” Odkupienia.

Prosząc Najświętszą Dziewicę, by czuwała nad chłopcami i dziewczętami z całego świata, dziękuję serdecznie wam wszystkim, którzy wzięliście udział w piętnastym Światowym Dniu Młodzieży.

Pozdrawiam przede wszystkim tych, którzy zorganizowali to wydarzenie: Papieską Radę do spraw Laikatu, którą kieruje kardynał James Francis Stafford; Wikariat Rzymu i Konferencję Episkopatu Włoch z kardynałem Camillo Ruinim na czele; przewodniczącego i członków Włoskiego Komitetu piętnastego Światowego Dnia Młodzieży, jak też wspólnoty parafialne Rzymu i sąsiadujących z nim diecezji, ich stowarzyszenia, ruchy i grupy, które już od trzech lat modliły się i pracowały z entuzjazmem, by przygotować to wydarzenie. Wszystkich proszę,  aby nie dopuścili do rozproszenia tego bogatego dziedzictwa dobra, będącego owocem wspólnej pracy.

Dziękuję również władzom publicznym, które z wielkim zaangażowaniem  trudziły się, aby złożona machina organizacyjna Światowego Dnia Młodzieży działała jak najlepiej.

Pozdrawiam wreszcie tak licznych tutaj kardynałów i biskupów, księży, zakonnice i zakonników, wychowawców i was, młodzi z całego świata, „radości i chwało moja” (Flp 4, 1).

Przed rozesłaniem tego pięknego, wielkiego zgromadzenia chcę zapowiedzieć, że najbliższe Światowe Spotkanie Młodzieży odbędzie się w Toronto w Kanadzie latem roku dwa tysiące drugiego. Już teraz zapraszając młodych z całego świata, by wyruszyli tam w drogę, specjalne pozdrowienie kieruję do delegacji kanadyjskiej, obecnej na tej liturgii, która przyjmuje to zadanie na przyszłość. Proszę Najświętszą Dziewicę o opiekę dla nich i dla misji, którą dziś podejmują.

 

 

© Copyright 2000 - Libreria Editrice Vaticana

 © Copyright - Libreria Editrice Vaticana