Index   Back Top Print

[ ES  - FR  - IT  - PL  - PT ]

APOSTOLIC JOURNEY TO THE UNITED STATES OF AMERICA

HOLY MASS FOR THE POLISH COMMUNITY

HOMILY OF HIS HOLINESS JOHN PAUL II

Chicago
Friday, 5 October 1979

 

Drodzy Bracia i Siostry!

Za chwilę w czasie ofiarowania złożymy Bogu w ofierze chleb i wino. Przyjmę te dary ofiarne z Waszych rąk, ażeby je ofiarować Ojcu Niebieskiemu. Tak czynimy podczas każdej Mszy św. I chociaż czynimy za każdym razem tak samo, to przecież owo mszalne ofiarowanie za każdym razem posiada niejako inną zawartość, przemawia innym głosem naszych warg, inną tajemnicą serc. Dzisiaj przemawia w sposób szczególny.

Tak więc, przyjmując Wasze dary ofiarne i składając je na tym ołtarzu, pragnę w nich wypowiedzieć to wszystko, co wnieśli synowie i córki naszej pierwszej Ojczyzny: Polski, w całoksztalt dziejów i życia tej drugiej Ojczyzny za Oceanem. Wszystkie ich trudy, wysiłki, zmagania się i cierpienia. Cały dorobek umysłów, serc i rqk. Wszystkie osiągnięcia jednostek, rodzin, wspólnot — ale także wszystkie zawody, bóle, rozczarowania. Całą tęsknotę za ojczystą strzechą, spod której nieraz dotkliwa bieda gnała wychodźców za Ocean. Cały koszt tej miłości, z którą tam się rozstawali, aby tutaj szukać na nowo jej wielorakich w~ltków : rodzinnych, społecznych, ogólnoludzkich.

I pragnę, ażeby w tej eucharystycznej ofierze była obecna cała postuga Kościoła, praca wszystkich duszpasterzy, i tego seminarium, które przez wiele lat ich przygotowywało, i rodzin zakonnych męskich, a zwłaszcza żeńskich, które tu przybywały za rodakami z Polski. I działalność rozlicznych organizacji, w których wyrażała się prężność ducha, inicjatywa i przedsiębiorczość, a nade wszystko gotowość służenia sprawie : wspólnej, chociaż podzielonej Oceanem pomiędzy nową. i star, Ojczyznę.

Wymieniłem wiele — a przecież wiem, że nie wypowiedziałem wszystkiego. I dlatego Wy siami Wsъysсy i każdy z Was — dapowiedzcie. Pragnę bowiem tu, na tym ołtarzu, złożyć w ofierze to wszystko, co Was: Polonię Лmerykańską stanowiło od poczаtku, od czasów Kościuszki i Pułaskiego — przez wszystkie pokolenia — i co Was współcześnie stanowi.

Pragnę tę ofiarę złożyć Bogu jako Biskup Rzymu i Papież, który równocześnie jest synem tego samego Narodu, z którego i Wy się wywodzicie.

W ten sposób też pragnę uczynić zadość szezególnej powinności: powinności serca i powinności dziejów. Niech w tej ofierze będzie z nami w sposób macierzyński Pani Jasnogórska i Święci Patronowie Ojczyzny, których cześć przenieśliście na tę Ziemię.

Niech ta niezwykła ofiara chleba i wina, ta jedyna w dziejach amerykańskiej Polonii Eucharystia, zjednoczy Was na nowo w wielkiej miłości i wielkiej pracy. Niechaj pozwoli Jezusowi Chrystusowi nadal budować Waszą; wiarę i Waszą nadzieję.

 

© Copyright 1979 - Libreria Editrice Vaticana

 Copyright © Dicastero per la Comunicazione - Libreria Editrice Vaticana