Index   Back Top Print

[ ES  - IT  - PL  - PT ]

LETTERA DEL SANTO PADRE GIOVANNI PAOLO II
AI POLACCHI PER LE ESEQUIE DEL CARDINALE WYSZYNSKI,
 PRIMATE DI POLONIA

Na wiadomość o śmierci Umiłowanego Brata w Biskupstwie, wielkiego Syna Kościoła i naszego Narodu, Księdza Kardynała

Stefana Wyszyńskiego, Arcybiskupa Metropolity Gnieźnieńskiego i Warszawskiego, Prymasa Polski, łączę się w bólu i modlitwie z całym Kościołem w Ojczyźnie i wszystkimi moimi Rodakami.

Przeżywając tajemnice Wniebowstąpienia Pańskiego proszę najlepszego Ojca o wieczną nagrodę dla niestrudzonego Pasterza i nieustraszonego świadka Ewangelii Chrystusowej.

Ufam, że Pani Jasnogórska, Matka Kościoła, której tak bezgranicznie zawierzył, okaże Mu swojego Syna.

Wsparty nadzieją chwalebnego Zmartwychwstania, krzepię zbolałe serca wszystkich drogich Braci i Sióstr moim Apostolskim Błogosławieństwem: w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego.

Watykan, dnia 28 maja 1981 r.

JAN PAWEŁ II Papież

 

© Copyright 1981 - Libreria Editrice Vaticana

 Copyright © Dicastero per la Comunicazione - Libreria Editrice Vaticana