Index   Back Top Print

[ IT  - PL  - PT ]

VISITA PASTORALE A BOLOGNA E IN EMILIA ROMAGNA

SOSTA DI GIOVANNI PAOLO II
AL CIMITERO POLACCO

Domenica, 18 aprile 1982

 

A teraz jeszcze słowo do was, drodzy rodacy, którzy tutaj jesteœcie w doœæ pokaźnej grupie. Nie po raz pierwszy jestem na tym cmentarzu. Już dawniej odprawiałem tu Mszę œw. za poległych naszych rodaków. Dzisiaj jestem tu z niezbadanych wyroków Opatrznoœci Bożej jako Następca œw. Piotra. Nie moglo jednak, przy moich odwiedzinach w Bolonii, zabraknąć odwiedzin na tym cmentarzu. Tego żądali sami gospodarze -nie ze względu na mnie, ale ze względu na siebie. Tak bardzo w ich pamięć, wdzięczną pamięæ, wpisali się ci nasi żołnierze, którzy tu leżą na cmentarzu w Bolonii. Żołnierze, którzy walczyli, jak przez tyle pokoleñ, za wolnoœæ nie tylko naszą - również i waszą. Ufam, że walcząc za wolnoœæ waszą, walczyli za naszą. I tego też, zawsze i wszędzie, życzę moim rodakom, zarówno na obczyŸnie, jak i w OjczyŸnie. Niech Bóg błogosławi wasze rodziny, niech Bóg błogosławi waszą ojczyznę, niech Bóg błogosławi całą rodzinę ludzką. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. 

                                                       Copyright © Dicastero per la Comunicazione - Libreria Editrice Vaticana