Index   Back Top Print

[ IT  - PL ]

VIAGGIO APOSTOLICO IN VENEZUELA,
ECUADOR, PERÙ, TRINIDAD-TOBAGO

INCONTRO DI GIOVANNI PAOLO II
CON GLI EMIGRATI DALLA POLONIA

Caracas - Domenica
Domenica, 27 gennaio 1985

 

Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus!

Bardzo serdecznie dziękuję organizatorom tego spotkania. Dziękuję pasterzowi Misji Polskiej za słowa wprowadzające, pełne treści, pełne miłości, pełne wiary i pełne nadziei. Śpiewaliście na początku: « Maryjo, Królowo Polski, jestem przy Tobie, pamiętam, czuwam ». Jakże bardzo te słowa łączą nas w jednej postawie wokół Tej, co Jasnej broni Częstochowy, a także w Ostrej świeci Bramie, wokół Maryi, Królowej Polski. Jakże bardzo te słowa łączą nas, tu zgromadzonych, z wszystkimi rodakami, którzy żyją na polskiej ziemi i dążą do dobra, do wolności i samorządności swojej Ojczyzny. Jakże bardzo te słowa łączą nas z wszystkimi rodakami rozproszonymi po całym świecie, w tylu krajach i na wszystkich kontynentach. Wszyscy duchowo jesteśmy zjednoczeni przy Maryi Jasnogórskiej, a przez Nią przy Chrystusie, który jest Panem dziejów. Jemu też zawierzamy dzieje wszystkich ludów świata, dzieje tej nowej ojczyzny, w której wypadło wam żyć, Wenezueli, wszystkich krajów kontynentu południowoamerykańskiego, wszystkich krajów świata, i dzieje, i przyszłość naszej umiłowanej Ojczyzny. Moi drodzy, pragnę, witając was serdecznie, pozdrowić wszystkich razem i każdego z osobna, pozdrowić wszystkie polskie albo polonijne rodziny, pozdrowić wszystkie pokolenia, również i te, które już, oddaliwszy się od źródła, nie mówią ojczystym językiem, tak wśród Polaków, jak i wśród innych emigrantów. Pragnę w szczególny sposób pozdrowić duszpasterstwo polonijne, które tutaj działa, jak tego dowodem jest pismo, które wydajecie, « Merkuriusz Polski ». Życzę wam, ażebyście tu, na tej gościnnej ziemi, trwali w wierności dla Ojczyzny, z której pochodzicie, a równocześnie służyli w sposób jak najbardziej twórczy tej nowej ojczyżnie, która gościnnie was tu, na ziemi amerykańskiej przyjęła. Niech wam Bóg błogosławi. Polecam was opіece Mаryi, Królowej Polski, i polecam was opiece wszystkich świętych polskich Patronów, od świętego Wojciecha i Stanisława aż do świętego Maksymiliana Marii Kolbego. A teraz jeszcze zwrócę się w języku ojczystym z krótkim pozdrowieniem do wszystkich gości, których zaprosiliście na to wspólne spotkanie. Cieszę się, że was spotykam w tej szerszej wspólnocie ludów i narodów, z którymi są związane nasze dzieje, z którymi związała nas geografia kontynentu europejskiego, a tutaj wiążą także wspólne wspomnienia, wspólne przywiązania, podobne tradycje i podobne dążenia. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.

Nuoširdžiai sveikinu brolius lietuvius.

Спава Ісусу Христу!
Усім тут присутнім представникам українськоi гпомади мої серцечні привітання!

S láskou pozdravujem všetkých pritomných Slovákov a povzbudzjem ich, aby aj đaleko od svojej vlasti zostávali verní duchovnému dedičstvu svojich Otcov.

Srdačno pozdravljam sve nazočne Hrvate. Živeći daleko od svoje domovine Hrvatske, čuvajte uvijek živu trinaestostoljetnu kršćansku i kulturnu baštinu svoga naroda.

Pozdravljam iz srca vse Slovence, ki živijo v Venezueli in daleč od domovine. Bog vas blagoslovi!

Szretettel köszöntöm a magyar közösséget. A Magyarok Nagyasszonya oltalmazzon benneteket. Legyetek hüségesek Krisztushoz és Egyházához.

Slavēts Jēzus Kristus.
Tēvišķi un no visas sirds sveicu un svētu mīļos latviešus Veneсuеlā un Dzimtenē.

 

 

© Copyright 1985 - Libreria Editrice Vaticana

 Copyright © Dicastero per la Comunicazione - Libreria Editrice Vaticana