Index   Back Top Print

[ IT  - PL ]

DISCORSO DI GIOVANNI PAOLO II
AI PELLEGRINI POLACCHI

Festa della Vergine di Jasna Gora
Basilica Vaticana - Mercoledì, 26 agosto 1987

 

Serdecznie witam wszystkich pielgrzymów z Polski. Ze względu na wielki napływ pielgrzymów z różnych stron świata, to spotkanie odbywa się dzisiaj w Bazylice św. Piotra. Jest to zarazem okazja wymowna, bo dzień, w którym się spotykamy to święto Matki Bożej Jasnogórskiej. Witam więc wszystkich pielgrzymów z parafii św. Maksymiliama Kolbego z Mistrzejowic, Nowa Huta; z dekanatu Rabka; z parafii Matki Bożej Piekarskiej w Katowicach; z parafii Podwyzsżenia Krzyża ojców franciszkanów, Sanok; z parafii Opoczno i Studzianna; kapłanów i wiernych z diecezji drohiczyńskiej; pielgrzymów duszpasterstwa akademickiego z parafii św. Klemensa w Warszawie, ojcowie redemptoryści; z parafii św. Tadeusza Apostoła w Warszawie; duszpasterstwo akademickie diecezji siedleckiej; pielgrzymów z Radzynia Podlaskiego; z Tczewa, z parafii św. Józefa; z parafii Matki Bożej Nieustającei Pomocy, Gdańsk-Wrzeszcz; międzyparafialną pielgrzymkę z Przeworna; z parafii świętych Piotra i Pawła, oraz z Wrocławia, z katedry i parafii Matki Bożej Pocieszenia; także z Wrocławia, pielgrzymów z parafii św. Augustyna, ojcowie kapucyni; ze Zgorzelca, z parafii św. Bonifacego; z parafii Świętej Bożej Rodzicielki Poznań- Żegrze; grupę katolików świeckich z Chełma; grupę Juventur z Kalisza; górników z kopalni Zabrze; z Biura Studiów i Projektów Rozwoju Przestrzennego województwa szczecińskiego; zespół artystyczny “Promni” z Warszawy; prócz tego uczestników grup turystycznych Orbisu, PKS-u ze Śląska i Turysty.

Święto Pani Jasnogórskiej nabiera szczególnej wymowy w Roku Maryjnym. Ten bowiem Rok Maryjny obchodzimv w całym świecie, w całym Kościele, wpatrując się w Bogarodzicę, która przoduje nam w wędrówce wiary. Temu tematowi była też poświęcona Encyklika Roku Maryjnego, zaczynająca się od słow Redemptoris Mater. Na naszej polskiej ziemi Pani Jasnogórska w szczególny sposób przoduje nam w węsdrówce wiary, nam, synom tej ziemi, synom i córkom, Polakom i Polkom, wszystkim, którzy na tej ziemi mieszkają, a nawet jeszcze i tym, którzy poza tą; ziemią się znajdują, bo bardzo często towarzyszy im obraz Matki Bożej Jasnogórskiej w ich domach, a także w ich wspólnotach. Patrzymy więc w ten wizerunek Matki, Królowej Polski, Pani Jasnogórskiej, i uczymy się od Niej wiary, nadziei, miłości, bo Ona jest nasza, wychowawczynią, ponieważ matka zawsze jest pierwszą, i najważniejszą wychowawczynią każdego człowieka. Tak też i na drodze do naszych wiecznych przeznaczeń Ojciec Niebieski dał nam wraz z Chrystusem Jego Matkę jako wychowawczynię każdego człowieka, który przez wiarę, nadzieję miłość, łaskę staje się podobny do tego Syna, do Chrystusa, staje się synem w Synu.

W dniu dzisiejszym właśnie to w szczególny sposób rozważamy, rozważamy to pielgrzymowanie wiary całych pokoleń. Minęło z górą tysiąc lat od Chrztu Polski, minęło z górą sześćset lat od chwili, kiedy obraz Jasnogórski znalazł się na swoim obecnym miejscu. I w ten sposób z pokolenia na pokolenie to pielgrzymowanie wiary Polaków, naszych rodaków, a także częściowo naszych pobratymców, dokonuje się niejako za pośrednictwem wizerunku Jasnogórskiego. Wpatrujemy się w Nią, wpatrujemy się w tę przedziwną, ikonę, w której wypisana jest Boża tajemnica, tajemnica Wcielenia i Odkupienia; w której wypisane są, równocześnie dzieje człowieka, jakby w sposób szczególny dzieje człowieka na naszej ziemi, dzieje naszego narodu. Niejeden ważny moment w tych dziejach pozostał związany z Jasną Górą. Wystarczy przypomnieć Potop Szwedzki, czy też, po odzyskaniu niepodległości, rok 1920. Tak więc jest przewodniczką wiary pokoleń Pani Jasnogórska, przewodniczką, ludzi i wspólnot, rodzin społeczności, parafii, całego narodu. Na tym polega Jej szczególna misja w naszej Ojczyźnie, na naszej ziemi i w naszych sercach. Dzisiaj to wszystko pragniemy niejako ogarnąć, ogarnąć naszą pamięcią, ogarnąć naszą świadomością, ogarnąć naszą miłoscią. Zdajemy sobie sprawę z tego że dzieje ludzi, a w szczególności dzieje ludu, narodu, który mieszka na tej ojczystej ziemi, nie były łatwe. Brzmią nam dzisiaj w uszach także słowa sprzed stu przeszło lat: “Nie rzucim ziemi, skąd nasz ród, nie damy pogrześć mowy”. Tak śpiewali nasi przodkowie w tym stuleciu, a nawet w drugiej jego połowie. Te same słowa zostały nieco przetransponowane. Śpiewaliśmy: “Nie rzucim Chryste, świątyń Twych, nie damy pogrześć wiary”. Są to słowa wymowne, w tych słowach wyraża się historia ludzkich serc, ludzkich sumień, historia całego społeczeństwa, tak jak ona z roku na rok i z pokolenia na pokolenie wiąże się z sanktuarium Jasnogórskim, z tym szczególnym miejscem spotkania. Można powiedzieć, ze tam, na tym miejscu, w tym sanktuarium, spotykamy się z tajemnica, Boga niezgłębioną, spotykamy się równocześnie z Sercem Matki, a ileż razy spotykamy tam siebie samych, odnajdujemy siebie samych, odnajdujemy siebie jako ludzi pełnych godności, która odpowiada człowiekowi, jako Polaków, odnajdujemy siebie jako wspólnotv, rodziny, naród, nawracamy się. Miejsce wielkich nawróceń-Jasna Góra. Może pierwsze w Polsce miejsce wielkich nawróceń. Dzisiaj jesteście zebrani jako pielgrzymi, tutaj, św Bazylice św. Piotra i tu, po tym naszym spotkaniu, zostanie odprawiona Msza św. z uroczystości Matki Bożej Częstochowskiej. Będziemy się równocześnie łączyć z Jasną, Górą, z wszystkimi, którzy tam się znajdują jako pielgrzymi z różnych stron Polski, z wszystkimi przedstawicielami rodzin zakonnych męskich i żeńskich, z wszystkimi kapłanami, duszpasterzami, z naszym episkopatem, kardynałami, arcybiskupami, biskupami pod przewodnictwem księdza Prymasa. Będziemy się z nimi łączyć stąd, od Grobu św. Piotra tam, na Jasnej Górze. I będziemy prosić tak, jak prosi Kościół w Polsce w liturgii święta dzisiejszego, to jest modlitwa postcomunio: “Boże, wspomagaj lud, który pokrzepiasz Ciałem i Krwią swoją, za pośrednictwem Najświętszej Rodzicielki Twojej, Pani Jasnogórskiej. Uwolnij go od wszelkiego zła i niebezpieczeństwa i osłania; opieką wszystkie jego dobre dzieła, który żyjesz i królujesz na wieki wieków”.

Zaśpiewajmy jeszcze “Maryjo, Królowo Polski”-Apel Jasnogórski, bo dzień dzisiejszy jak gdyby szczególnie na to oczekuje.

 

© Copyright 1987 -  Libreria Editrice VaticanaCopyright © Dicastero per la Comunicazione - Libreria Editrice Vaticana