Index   Back Top Print

[ IT  - PL ]

PREGHIERA DI GIOVANNI PAOLO II
PER LA FESTA DI NOSTRA SIGNORA DI CZĘSTOCHOWA

Castel Gandolfo - Venerdì, 26 agosto 1988

 

WIELKA BOGA Człowieka Matko, nasza Jasnogórska Pani, w dniu Twego święta gromadzimy się tu, w Castel Gandolfo w duchowej łaczności z całym Kósciołem w Polsce i z całym narodem. Twój jasnogórski obraz idzie z nami poprzez dzieje i prowadzi nas. Jak praojców prowadziła pieśń “Bogurodzica”, tak od sześciu z górą stuleci prowadzi nas Twój wizerunek, Twój obraz z Jasnej Góry. Wpatrując się weń, idziemy za Tobą drogą wiary, nadziei i zjednoczenia z Chrystusem, drogą, którą Ty sama przeszłaś w Twoim ziemskim życiu aż do krzyża, aż do Wniebowzięcia. Rok Maryjny odnawia w nas świadomość tej drogi, Twojej drogi z kążdym człowiekiem, Twojej drogi z naszym Narodem. W dniu dzisiejszym wszyscy za to szczególnie pragniemy podziękować. Dziejowa droga naszego Narodu była trudna, zwłaszcza w ciągu ostatnich stuleci. Przyczyniły się do tego nasze własne słabości i wady, grzechy społeczne całych pokoleń i stanów. Dziękujemy Ci za to, że jak troskliwa matka nie zrażałaś się naszymi grzechami, ale dopomagałaś wciąż na nowo wracać na drogi prawdy i dobra, wyzwalając w duszach synów i córek naszego narodu gotowość do czynów szlachetnych ipoświęceń, i to niejednokrotnie na miarę heroiczną. Dziękujemy Ci za wszystkie zwycięstwa moralne, za podźwignięcie się z dziejowej niewoli przed siedemdziesięciu laty i za Cud nad Wisłą, za niepodległość, za wszystko, co świadczy o tym, że jako społeczeństwo pragniemy żyć naszym własnym, samodzielnym i samorządnym życiem i rozwijać się, a nie cofać na drogach społecznego postępu. Wiemy, że państwo wtedy tylko jest prawdziwie suwerenne, gdy opiera się na suwerenności społeczeństwa, narodu, gdy dla niej stwarza właściwe warunki. Nie może być suwerenna w państwie tylko jakaś grupa czy partia za cenę praw całego narodu. Na obecnym etapie dziejów, kiedy w wyniku doświadczeń całego okresu powojennego stajemy się coraz bardziej świadomi tej sprawy, pomóż nam, Pani Jasnogórska, abyśmy sprostali zadaniom, jakie ta świadomość stawia przed nami. Prowadź nas drogą wiary, miłości Ojczyzny, solidarności i męstwa. W roku Tysiąclecia Chrztu powierzyliśmy Tobie “wszystko, co Polskę stanowi”. W dniu dzisiejszym ponawiamy ten akt zawierzenia, nasze Jasnogórskie Ślubowanie.

 

© Copyright 1988 - Libreria Editrice Vaticana

 Copyright © Dicastero per la Comunicazione - Libreria Editrice Vaticana