Index   Back Top Print

[ ES  - IT  - LA  - PL ]

SŁOWA JANA PAWŁA II
DO CZŁONKÓW MIĘDZYNARODOWEJ KOMISJI TEOLOGICZNEJ

Środa, 5 października 1988

 

Jako że według prastarego przekonania Kościoła “zasada modlitwy” i “zasada wiary” są ściśle ze sobą związane, dobrze się dzieje, że wasza Międzynarodowa Komisja Teologiczna zaczyna swoją pracę w tych dniach od celebracji liturgicznej, którą będziecie sprawować wraz z następcą Piotra.

Pozdrawiam przede wszystkim waszego Prefekta Kardynała Ratzingera i wszystkich uczestników kongresu. Tematem waszej refleksji jest “Właściwa interpretacja dogmatów”.

W tej celebracji liturgicznej powinniśmy więc prosić o światło i pomoc Bożą, i o niebiańskie przewodnictwo w rozumieniu i interpretowaniu niezmiennych doktryn Kościoła, tak żeby wspólnota Chrystusa na ziemi mogła zawsze z pełną wiernością kroczyć posłusznie za objawieniem Boga wszechmocnego, którego to miłosierdziu pragniemy dziś polecać niedawno zmarłego Kardynała Hansa Ursa von Balthasara, kiedyś waszego szacownego kolegę.

Prosimy, według pragnienia Chrystusa, o bogate owoce waszej refleksji, udzielając naszego błogosławieństwa na końcu tej celebracji świętej Eucharystii, którą będziemy sprawować z radosnym sercem.

 

© Copyright 1988 - Libreria Editrice Vaticana

 Copyright © Dicastero per la Comunicazione - Libreria Editrice Vaticana