Index   Back Top Print

[ ES  - IT  - PL ]

VIAGGIO APOSTOLICO IN POLONIA E UNGHERIA

VI GIORNATA MONDIALE DELLA GIOVENTÙ

SALUTO DI GIOVANNI PAOLO II
AI GIOVANI RIUNITI NEL SANTUARIO DI JASNA GORA

Mercoledì, 14 agosto 1991

 

Błogosławione łono, które Cię nosiło, i piersi, które ssałeś (Luc. 11, 27).

1. Wraz z wami wszystkimi, którzy zgromadziliście się tutaj z różnych krajów i kontynentów - z wami, młodzi - pozdrawiam Jezusa Chrystusa. Pozdrawiam w Nim Syna Bożego, Słowo Przedwieczne Ojca. Pozdrawiam Syna Maryi tymi samymi słowy, jakimi pozdrowiła Go owa kobieta spośród rzeszy, gdy nauczał. Pozdrawiam Jezusa Chrystusa, błogosławiąc Jego Matkę-Dziewicę, błogosławiąc Jej Macierzyństwo. Poprzez to dziewicze Macierzyństwo Syn Boży stał się jednym z nas.

Stał się naszym Mistrzem i naszym bratem, ażeby przez krzyż na Golgocie mógł być naszym Odkupicielem. Ażeby w zmartwychwstaniu objawić moc Ducha Świętego, który “daje życie” (Io. 6, 63). Dzięki tej ożywiającej mocy Boga “zostaliśmy nazwani dziećmi Bożymi: i rzeczywiście nimi jesteśmy (1 Io. 3, 1).

2. “Błogosławione łono, które Cię nosiło, i piersi, które ssałeś”.

Wypowiadam wraz z wami to pozdrowienie u stóp Jasnej Góry, na progu sanktuarium, które wpisało się głęboko w dzieje jednego narodu, a równocześnie otwiera się szeroko w stronę wszystkich narodów i ludów Europy i całego świata. Wy, młodzi, wiecie już o tym dość dużo. Wielu z was nie jest tutaj po raz pierwszy. Zwłaszcza w ostatnich latach znajdowaliście tutaj drogę na szlakach pieszych pielgrzymek, bardzo często z pielgrzymującymi na Jasną Górę waszymi rówieśnikami z Polski.

Was wszystkich dzisiaj najserdeczniej pozdrawiam. A chciałbym tak jak owa kobieta z Ewangelii pozdrowić wasze matki i waszych ojców, wasze rodziny, wasze młodzieżowe wspólnoty, wasze ojczyzny. Pozdrawiam wespół z wami waszych Pasterzy, przewodników i animatorów.

3. Od r. 1984 rozpoczęła się w Kościele tradycja Światowego Dnia Młodzieży. Wyruszając placu św. Piotra w Rzymie pielgrzymujemy wspólnie przez świat. Nasz szlak pielgrzymi zaprowadził nas naprzód ku południowi Ameryki, do Buenos Aires. Po dwóch latach wróciliśmy na wschodni brzeg Atlantyku, przyjmując zaproszenie gościnnego sanktuarium Santiago de Compostela w Hiszpanii. Rozwój wydarzeń na starym kontynencie europejskim sprawia, że dzisiaj (znów po dwóch latach) jesteśmy w Częstochowie na ziemi polskiej.

Trzeba, ażeby to, co przez długie dziesięciolecia było na tym kontynencie rozdzielone przemocą, zbliżyło się do siebie. Ażeby Europa dla dobra całej ludzkiej rodziny szukała na przyszłość jedności, wracając do swych chrześcijańskich korzeni. Te korzenie znajdują się na Zachodzie i na Wschodzie. Od Zachodu (w Composteli) przesunęliśmy się bliżej Wschodu, choć jeszcze jesteśmy w centrum Europy. Chodzi o to, że przyszłość należy do was, do młodych. A chodzi właśnie o tę naszą wspólną przyszłość.

Trzeba, abyście wchodzili na wielkie drogi historii nie tylko tu, w Europie, ale na wszystkich kontynentach, i wszędzie stawali się świadkami Chrystusowych błogosławieństw: “Błogosławieni, którzy wprowadzają pokój, albowiem oni będą nazwani synami Bożymi” (Matth. 5, 9).

4. “Błogosławione łono, które Cię nosiło, i piersi, które ssałeś”. Na to pozdrowienie kobiety Chrystus odpowiada. Mówi: “błogosławieni ci, którzy słuchają słowa Bożego i zachowują je (Luc. 11, 28). Właśnie to jest celem naszego pielgrzymowania. Po to tutaj przybyliśmy, aby w tej wielkiej młodzieżowej rzeszy słuchać słowa Bożego i spełniać je.

Ci, których prowadzi Duch Boży, są synami Bożymi (Rom. 8, 14). Pani Jasnogórska, przyjmij naszą pielgrzymującą rzeszę do tego szczególnego wieczernika - podobnie jak do jerozolimskiego wieczernika, w którym trwałaś na modlitwie wraz z apostołami, zanim zaczął ich “prowadzić Duch Święty” aż po krańce ziemi.

Przyjmij naszą wielojęzyczną rzeszę, jak wówczas - w dzień Pięćdziesiątnicy - przyjęłaś pielgrzymów z różnych narodów i języków, tak i nas przyjmij. Przyjmij i zechciej być z nami. Zechciej prowadzić nas drogą wiary za Chrystusem - tą drogą, na którą Duch Święty Ciebie najpierw wprowadził.

Uproś nam, aby “pałały nasze serca” jak owym uczniom z Emaus, gdy Chrystus będzie do nas przemawiał, gdy będzie nam “otwierał Pisma” (Luc. 24, 32), aby “wielkie sprawy Boże” (Act. 2, 11)stawały się w nas i przez nas na nowo udziałem pokolenia, które wkracza w trzecie tysiąclecie dziejów.


Ai giovani di varie nazionalità

Vi saluto con affetto, carissimi giovani! In questa collina di luce, dove forte è l’invito alla fede e alla conversione del cuore, Maria vi accoglie con Materna premura. Madonna “dal dolce volto”, Ella distende da questo antico Santuario il suo sguardo vigile e provvidente su tutti i popoli del mondo, desideroso di pace.

Di questo mondo voi, giovani, siete l’avvenire e la speranza. Proprio per questo Cristo ha bisogno di voi: per far giungere in ogni angolo della terra il Vangelo della salvezza. Siate disposti e pronti a compiere tale missione con vero “spirito di figli”. Siate gli apostoli, siate i messaggeri generosi della soprannaturale speranza che dà nuovo slancio al cammino dell’uomo.

Chers jeunes de langue française, je suis heureux d’arriver au milieu de vous. Au terme de votre longue route, je vous salue très cordialement. Grande est ma joie devant le témoignage de foi qu’exprime cet immense rassemblement fraternel. Dans la liberté des fils de Dieu, vous êtes venus manifester votre fidélité au message d’amour de l’Évangile, accueillir le don de l’espérance, renouveler votre désir de servir l’unité et la solidarité de la famille humaine. Vous pouvez compter sur le soutien de la Mère du Seigneur, Mère de l’Église. Que ces journées vous inspirent pour répondre avec courage aux appels du Seigneur tout au long de votre route!

I offer a cordial greeting to all the English-speaking young people. As we gather at Jasna Góra to celebrate this World Youth Day, I pray that each of you will grow in love for God our Father, who has made us his sons and daughters in Jesus Christ and given us his Holy Spirit. May the prayer and fellowship you experience during this pilgrimage enable you to appreciate better the wonderful gifts of the Holy Spirit and strengthen you in your commitment to be artisans of a new "civilization of love" in every society. Like the Virgin Mary, may you always know the joy which comes from contemplating God’s goodness at work in your hearts.

In großer Freude grüße ich Euch, liebe Jugendliche deutscher Sprache, die Ihr Euch aus Euren Heimatländern auf den Weg gemacht habt, um an diesem eindrucksvollen Welttreffen bei der ”Schwarzen Madonna“ von Tschenstochau teilzunehmen. Wir haben den Geist der Kindschaft empfangen, der uns untereinander als Schwestern und Brüder verbindet und uns hier zusammengeführt hat, um in tiefem Vertrauen mit Maria, der Mutter der Herrn, zu beten, Er möge unseren Glauben stärken und die Hoffnung auf eine gerechtere und friedvollere Welt neu in uns entfachen. Dazu möge uns der allmächtige Gott auf dieser Pilgerfahrt mit seinem Segen erfüllen und uns die Kraft seines Geistes schenken.

Un saludo cordial y afectuoso a los jóvenes amigos de España y de los diversos Países de América Latina. Estáis presentes aquí, en Częstochowa, como portadores de la llama de esperanza y vida que surgió en el Monte del Gozo (Santiago de Compostela) hace ahora dos ańos. Que nunca se apague en vuestros corazones jóvenes el entusiasmo y la alegría de seguir a Jesucristo, nuestro único camino, nuestra sublime verdad, la razón de nuestra vida. Compartid con todos los demás jóvenes en todos los Países, en la Europa sin fronteras, los ideales de fraternidad y amor que harán de nuestro mundo un lugar más humano, justo y acogedor. Gracias, muchas gracias por vuestra presencia y oraciones.

A vocês jovens que viestes do Brasil, de Portugal, como também da África e da Ásia, quero dizer que a Virgem Negra de Jasna Góra abre maternalmente seus braços, nestes dias em que está a concluir-se a VI Jornada Mundial da Juventude, querendo repetir-vos com o seu carinho de Mãe: “Jovens, não tenhais medo de ser santos”. Ela, a Virgem pura, está a dizer: “Não tenhais medo de abrir os vossos corações para Deus e para a Sua Igreja. Sois os protagonistas da nova evangelização, a esperança da Igreja do Terceiro Milénio da Era cristã”. E o Papa quer dizer por vós: “Mãe, abençoai todos os teus filhos. Mostrai que sois Mãe. Rogai por nós, que recorremos a vós”.

Benvenuti giovani del Giappone, e di tutta l’Asia. Voi rappresentate centinaia di milioni di giovani che attendono la vera libertà dei figli di Dio!

 Copyright © Dicastero per la Comunicazione - Libreria Editrice Vaticana