Index   Back Top Print

[ ES  - IT  - PL ]

SŁOWA JANA PAWŁA II
DO CZŁONKÓW MIĘDZYNARODOWEJ KOMISJI TEOLOGICZNEJ

Piątek, 8 października 1993

 

Ukochani Bracia w Chrystusie!

Cieszę się że dane mi jest celebrować wraz z wami Eucharystię z okazji tygodniowej sesji, jaką wasza Międzynarodowa Komisja Teologiczna przeżywa w tych dniach w Rzymie. Pragnę wyrazić szczególną wdzięczność Waszemu Przewodniczącemu, drogiemu Kardynałowi Josephowi Ratzingerowi, i każdemu z was tu obecnych, za znacząca pracę jaką wypełniacie w służbie pogłębienia teologicznego prawd wiary.

Eucharystia, którą będziemy sprawować jest centrum i szczytem całego życia Kościoła. Z tego “serca” Wspólnoty chrześcijańskiej należy brać światło i siłę aby w badaniach biblijnych i teologicznych był zawsze zachowana podstawowa wartość miłości. W czasie tej celebracji zechciejmy więc przyzywać łaski Pana, aby w Kościele poszukiwanie prawdy nie było nigdy odłączone od działania na rzecz komunii.

 

© Copyright 1993 - Libreria Editrice Vaticana

 Copyright © Dicastero per la Comunicazione - Libreria Editrice Vaticana