Index   Back Top Print

[ ES  - IT  - PL  - PT ]

DISCORSO DI GIOVANNI PAOLO II
AGLI ASCOLTATORI DI "RADIO MARIA"
PROVENIENTI DALLA POLONIA

Giovedì, 16 ottobre 1997

 

1 . Cieszę się, iż słuchacze Radia Maryja przybyli z pielgrzymką do Wiecznego Miasta, aby nawiedzić groby apostołów i spotkać się z Papieżem, tym razem w rocznicę jego wyboru na Stolicę św. Piotra. Witam wszystkich bardzo serdecznie. Witam także ks. bpa Andrzeja Suskiego, który jako przedstawiciel Konferencji Episkopatu towarzyszy wam w tej pielgrzymce. To właśnie w Toruniu, a więc na terenie jego diecezji, redakcja Radia Maryja ma swoją siedzibę. Obecność Księdza Biskupa w dniu dzisiejszym jest wyrazem troski Episkopatu o katolickie środki społecznego przekazu w Polsce. Pozdrawiam ojca Dyrektora Radia Maryja oraz jego współpracowników. Dziękuję za trud tej pielgrzymki, dziękuję za to spotkanie, za wasze modlitwy, a zwłaszcza za duchowe dary, które są skutecznym wsparciem dla Papieża w jego posłudze Piotrowej - ministerium petrinum. Dziękuję zwłaszcza tym naszym siostrom i braciom, którzy swe cierpienia ofiarują za Kościół. Wszystkim Bóg zapłać! To moje podziękowanie zechciejcie za nieść tym, którzy dzisiaj nie mogli tu przybyć. Pozdrówcie wasze rodziny, bliskich, a także ludzi chorych i starszych. Pozdrówcie wszystkich słuchaczy Radia Maryja w Polsce i za granicą.

2. Sobór Watykański II w dekrecie o środkach społecznego przekazu naucza: « Ponieważ Kościół katolicki ustanowiony został przez Chrystusa Pana, aby wszystkim ludziom nieść zbawienie, i wobec tego przynaglany jest koniecznością przepowiadania Ewangelii, przeto uważa za swój obowiązek głosić orędzie zbawienia również przy pomocy środków przekazu społecznego oraz uczyć ludzi właściwego korzystania z nich » (Inter Mirifica, 3).

Kościół nie lęka się środków społecznego przekazu, przeciwnie, potrzebuje ich do swojej zbawczej misji, czyli do ewangelizacji. Czymże jest ewangelizacja? Jest głoszeniem ludzkości Dobrej Nowiny o Chrystusie, który przez swoją śmierć i zmartwychwstanie odkupił każdego człowieka. Środki przekazu właściwie wykorzystane oddają ludziom wielką przysługę. Muszą jednak podawać im rzetelną informację zgodnie z prawdą, a także ubogacać ducha, troszcząc się o formację religijną i moralną swoich słuchaczy. Udoskonalając ludzkie sumienia przyczyniają się do wspólnego dobra i do rozwoju całego społeczeństwa i narodu.

Do bardzo rozpowszechnionych środków przekazu należy radio. Cieszy więc fakt, że w Polsce w ostatnich latach powstało tak wiele rozgłośni katolickich prowadzonych przez diecezje, parafie, zakony i stowarzyszenia. Pragnę wyrazić wielkie uznanie dla ludzi świeckich i duchownych, którzy wiele talentów, wysiłku i czasu wkładają w tworzenie programów radiowych oraz ich transmitowanie. Wśród tych rozgłośni bardzo popularne w Polsce jest Radio Maryja. Wielki jest wkład waszego Radia w dzieło ewangelizacyjne. Dzięki waszym transmisjom myśl o Bogu dociera do wielu ludzi i środowisk w Polsce, a także poza jej granice oraz na inne kontynenty. Modlitwa i katecheza to dwa istotne elementy, które wyróżniają radio katolickie spośród innych rozgłośni. Cieszę się, że są one obecne właśnie w Radiu Maryja.

W sposób szczególny chciałbym dzisiaj zwrócić uwagę na modlitwę. Modlitwa bowiem stoi u początku ewangelizacji. Jest cichym, ale jakże skutecznym źródłem, z którego wypływa siła do dawania świadectwa. Wasza tak liczna obecność na placu św. Piotra jest między innymi owocem tego apostolstwa. Na falach Radia Maryja jest transmitowana Msza św., a także wiele modlitw tak głęboko wrośniętych w naszą polską pobożność. Wystarczy wspomnieć modlitwę różańcową, koronkę do Miłosierdzia Bożego, modlitwę « Anioł Pański », Godzinki o Niepokalanym Poczęciu Najświętszej Maryi Panny czy też modlitwę brewiarzową. Dobrze, że Radio Maryja modli się, że uczy swych słuchaczy modlitwy, ukazując, jak bardzo jest ona potrzebna człowiekowi współczesnemu, rodzinie, Kościołowi i światu. W życiu religijnym, moralnym i apostolstwie modlitwa jest niezbędna. Św. Paweł pisze: « Nieustannie się módlcie » (1 Thess. 5, 17) « trwajcie gorliwie na modlitwie » (Col. 4, 2).

Kilka dni po wyborze na Stolicę św. Piotra udałem się do sanktuarium maryjnego na Mentorelli za Rzymem i mówiłem tam do pielgrzymów o konieczności modlitwy w życiu chrześcijańskim. Powiedziałem wtedy, że « Kościół modli się, Kościół chce się modlić, pragnie pozo-stawać w służbie najprostszego i równocześnie najwspanialszego daru ducha ludzkiego, który się urzeczywistnia w modlitwie. Modlitwa jest istotnie pierwszym wyrazem prawdy wewnętrznej o człowieku, pierwszym warunkiem prawdziwej wolności ducha . . . Modlitwa daje sens całemu życiu, w każdej jego chwili, w każdej okoliczności » (Ioannis Pauli PP. II, Allocutio ad Christifideles in Sanctuario Mariano vulgo dicto « Mentorella » congregatos, die 29 oct. 1978: Insegnamenti di Giovanni Paolo II, I (1978) 78-79). Raduję się, że dziś, po dziewiętnastu latach posługi Piotrowej Kościołowi i światu, mogę podzielić się z wami tym wspomnieniem, zachęcając was do wytrwałości w modlitwie i do apostołowania przez modlitwę.

Tego apostolstwa dzisiaj potrzeba w sposób szczególny w życiu religijnym i społecznym, w życiu osób i narodów. Modlitwa uwrażliwia sumienie człowieka na istotne wartości prawdy, sprawiedliwości, miłości i pokoju. Te wartości są w życiu narodu jak sól i światło i tylko one mogą zaprawić glebę serc i oświecić umysł, czyniąc świat bardziej ludzkim i bardziej Bożym. Dziękuję Radiu Maryja za to apostolstwo modlitwy, a także za modlitwę w intencjach Papieża. Proszę równocześnie - podtrzymujcie tego ducha modlitwy. Dziękuję za to również wszystkim innym katolickim rozgłośniom radiowym w Polsce, o których już wspominałem.

Wypełniacie wielką misję przepowiadania Ewangelii « wszelkiemu stworzeniu ». Podobni jesteście do ewangelicznego siewcy, który wyszedł siać ziarno. A gdy sial, jedno padło na drogę, inne na miejsce skaliste, inne jeszcze między ciernie, a w końcu inne na ziemię żyzną i wzeszło w tej ziemi, wyrosło, wydało pion (Marc. 3-8). Ziarnem tym jest słowo Boże głoszone także na falach radiowych tym wszystkim, którzy chcą go słuchać i czerpać z niego moc. Katecheza, którą prowadzicie, to także służba Kościołowi i społeczeństwu.

3. Tak, moi drodzy, wasza działalność jest służbą Kościołowi. Nakłada to na was wielką odpowiedzialność wiernej współpracy z biskupami w duchu kościelnej komunii i chrześcijańskiej miłości dla wzrostu Ciała Chrystusa, którym jest Kościół. Niech Ewangelia będzie przekazywana w Polsce jednym głosem - głosem Kościoła zbudowanego na fundamencie apostołów. Niech ta jedność działania będzie również świadectwem waszego oddania i wierności Chrystusowi.

Proszę Ducha Świętego, przez wstawiennictwo Matki Najświętszej, o laski potrzebne w tym wielkim dziele ewangelizacji. Całym sercem błogosławię wam tu obecnym, waszym rodzinom i bliskim, współpracownikom duchownym i świeckim Radia Maryja, wolontariuszom i wszystkim, którzy głoszą ewangeliczne orędzie prawdy i miłości na falach radiowych « aż po krańce ziemi».

 

© Copyright 1997 - Libreria Editrice Vaticana

   Copyright © Dicastero per la Comunicazione - Libreria Editrice Vaticana