Index   Back Top Print

[ EN  - ES  - IT  - PL  - PT ]

PAROLE DEL SANTO PADRE DI INTRODUZIONE
ALLA S. MESSA DEL MATTINO

Palazzo Apostolico di Castel Gandolfo
Sabato, 25 agosto 2001

 

«Gdy nadeszła pełnia czasu, Bóg zesłał swojego Syna, zrodzonego z niewiasty...» (Ga, 4, 4). Ta zbawcza tajemnica, w której niezastąpioną rolę Bóg wyznaczył niewieście - Maryi z Nazaretu, uobecnia się nieustannie w Eucharystii. Gdy sprawujemy Mszę św., staje pośród nas Matka Bożego Syna i wprowadza nas w misterium Jego odkupieńczej Ofiary. W ten sposób staje się pośredniczką łask, jakie z tej Ofiary płyną na Kościół i wszystkich wierzących.

Na jutro przypada liturgiczne wspomnienie Najświętszej Maryi Panny Częstochowskiej. Moje myśli biegną na Jasną Górę, gdzie od wieków Czarna Madonna odbiera cześć jako Matka i Królowa polskiego narodu. Na nowo zawierzam Jej opiece naszą Ojczyznę i wszystkich Rodaków.

Wspomnienie Matki Bożej Częstochowskiej przywodzi na myśl postać Jej wielkiego czciciela, Kardynała Stefana Wyszyńskiego. W tym roku Kościół w Polsce uroczyście obchodzi 100-lecie jego urodzin. Pragnę dzisiaj w sposób szczególny włączyć się w te obchody, dziękując Bogu za wszelkie dobro, jakiego doświadczałem od niezapomnianego Prymasa Tysiąclecia.

Cieszę się, że to dziękczynienie mogę składać wraz z Jego duchowymi córkami z Instytutu Świeckiego Pomocnic Maryi Jasnogórskiej Matki Kościoła. Serdecznie Was pozdrawiam i dziękuję za to, że staracie się kontynuować dzieło Waszego ojca założyciela.

Pozdrawiam wszystkich tu obecnych. Wszystkich zawierzam opiece Jasnogórskiej Królowej.

            Copyright © Dicastero per la Comunicazione - Libreria Editrice Vaticana