Index   Back Top Print

[ ES  - FR  - IT  - PL  - PT ]

UDIENZA AI BAMBINI AMMALATI DI CANCRO
DELLA FONDAZIONE "INTESA SENZA BARRIERE", DALLA POLONIA

 

SALUTO DEL SANTO PADRE

Lunedì, 4 giugno 2001

 

Moi drodzy,

Serdecznie witam Was wszystkich. Dziękuję Pani Prezydentowej za słowo wprowadzenia do tego spotkania. Bardzo się cieszę, że mogę Was tu gościć. Mam nadzieję, że ta krótka wizyta w Watykanie pozwoli Wam przynajmniej na chwilę oderwać się od rzeczywistości, w jakiej na co dzień znajdujecie się z powodu waszej choroby.

Wiem jak trudne jest doświadczenie choroby, zwłaszcza gdy dotyka ona dziecko. Dlatego całym sercem razem z Wami proszę Pana Jezusa o dar zdrowia dla Was i dla wszystkich waszych rówieśników dotkniętych przez chorobę i cierpienie. Modlę się również o nadzieję dla Was, waszych rodziców i opiekunów, abyście byli mocni duchem, szczególnie wtedy, gdy ciało przenika słabość. Myśląc o trudnej sytuacji, w jakiej znajduje się dziś służba zdrowia w Polsce, proszę również Boga, aby natchnął wszystkich odpowiedzialnych duchem miłości i mądrości, by dołożyli wszelkich starań i skutecznie zmieniali tę rzeczywistość, dla dobra wszystkich Rodaków.

Pragnę również razem z Wami dziękować Bogu za wszelkie dobro. Czasem człowiekowi cierpiącemu trudno dostrzec, że również w chorobie dokonuje się wiele dobra zarówno w nim samym, jak i w sercach tych, którzy są mu bliscy. Dlatego trzeba, abyśmy dziękowali Panu Jezusowi za miłość, jaką otaczają Was wasi rodzice i krewni, za troskę, z jaką opiekują się Wami lekarze i pielęgniarki, za ofiarność często nieznanych ludzi, którzy wspierają Was materialnie i duchowo. Niech nigdy nie zabraknie tej miłości i tej dobroci!

Proszę zawiecie moje pozdrowienie i błogosławieństwo waszym bliskim, waszym kolegom i koleżankom, zwłaszcza tym, którzy jak wy zmagają się z chorobą. Niech Bóg da Wam łaskę zdrowia i niech Wam błogosławi!

 Copyright © Dicastero per la Comunicazione - Libreria Editrice Vaticana