Index   Back Top Print

[ LA ]

IOANNES PP. XXIII

LITTERAE APOSTOLICAE

QUEMADMODUM APOSTOLICI

NOVA DELEGATIO APOSTOLICA
INSULAE MADAGASCARIAE ERIGITUR

  

Ad perpetuam rei memoriam. — Quemadmodum Apostolici ofiicii conscienti.a postulat, ea omnia mature seduloque praestanda sunt Nobis, quae ad fines religionis proferendos salutemgne anirnarum procurandaln satins va leant. Hoiusmodi studio perinoti, res in regione missionali opere excolenda, qua Madagascaria aliaeque insulae, « Reunion » et « Mauritius » volgo appellatae, continentor, novo statuimus componere ordine. Itaque Nos, andito.Dilecto Filio Nostro Gregorio Petro Sanctae Romanae Ecclesiae Presbytero Cardinali Agagianian, Sacri Consilii nomini christiano propagando Pro-Praefecto, moto proprio, certa scientia ac matura deliberatione Nostra degne Apostolicae potestatis plenitudine, harum Litterarnm vi perpetuumque in modum. Apostolicam Delegationem, nomine Insulae Madagascariae appellandola, erigimis et constituimus, quae praedictom territorium coneplectatur, cuiusque sedem in urbe Tananariva collocamus. Eidem ergo sic per Nos erectae Delegationi Apostolicae omnia et singola deferimns officia, privilegio atque indulta, quae huiusmodi Delegationum propria sunt. Contrariis quiblsvis non obstantibus. Haec edicimus, statninms, decernentes praesentes Litteras firmas, validas atque efficaces ingiter exstare ac permanere; suosque plenos atque integros effectus sortiri et obtinere; melnorataeque Delegationi ita constitotae none et in posterim pienissime suflragari; sicque rite indicandum esse ne definiendum; irritlnnque ex none et inane fieri, si quidgnam secus, super his, a quovis, anctoritate qualibet, scienter sive ignoranter attentari .contigerit.

Datum Romae, apud Sanctum. Petrum, sub anulo Piscatoris, die III mensis Maii, anno MCMLX, Pontificotus Nostri secondo.

 

D. Card. TARDINI
a publicis Ecclesiae negotiis

 Copyright © Dicastero per la Comunicazione - Libreria Editrice Vaticana