Index   Back Top Print

[ DE  - EN  - ES  - FR  - HR  - IT  - PT ]

BENEDIKT XVI.

PAPIN NAGOVOR UZ MOLITVU ANĐEO GOSPODNJI

Nedjelja, 25. rujna 2005.

 

Euharistija i ljubav

Ove posljednje nedjelje koju provodim u Castel Gandolfu želio bih srdačno pozdraviti sve stanovnike ovoga grada, ponavljajući svima svoju živu zahvalu na prijemu koji mi je ovdje ukazan. Nastavljajući razmišljanje o euharistijskome otajstvu, središtu kršćanskoga života, danas bih htio osvijetliti vezu između Euharistije i ljubavi. "Ljubav" - na grčkome agape, a na latinskome caritas - ne označava na prvom mjestu neki čin ili osjećaj naklonosti, nego označava duhovni dar, ljubav Božju što je Duh Sveti ulijeva u ljudsko srce, te ga potiče da se daruje samome Bogu i bližnjemu (usp. Rim 5,5). Čitav zemaljski Isusov život, od začeća do smrti na križu, bio je jedan jedinstveni čin ljubavi, do te mjere da možemo svoju vjeru možemo sažeti ovim riječima: Jesus Caritas, Isus Ljubav. Na Posljednjoj večeri, znajući da je "došao njegov čas" (Iv 13,1), božanski je Učitelj dao svojim učenicima najuzvišeniji primjer ljubavi perući im noge, te im je povjerio svoju najdragocjeniju baštinu, euharistiju, u kojoj je sadržano čitavo vazmeno otajstvo, kako je to napisao moj časni prethodnik Ivan Pavao II. u enciklici Crkva iz Euharistije (usp. br. 5).

 "Uzmite i jedite, ovo je tijelo moje ... Pijte iz nje svi! Ovo je moja krv" (Mt 26,26-27). Isusove riječi u dvorani Posljednje večere unaprijed označuju njegovu smrt i objavljuju svijest kojom se On suočio s tom smrću, preoblikujući je u darivanje sebe samoga, u činu ljubavi koja se sasvim daruje. U euharistiji Gospodin nam se daruje svojim tijelom, svojom dušom i svojim božanstvom, a mi postajemo jedno s njime i jedni s drugima. Naš odgovor na njegovu ljubav mora biti dakle konkretan, potrebno je izreći istinsko obraćenje prema ljubavi, u praštanju, u međusobnome prihvaćanju i pažljivosti na potrebe sviju. Toliki su i mnogovrsni oblici služenja što ga možemo pružiti bližnjemu u svakodnevnomu životu. Euharistija postaje tako izvorom duhovne snage koja obnavlja svijet ljubavlju Kristovom.

Pravi svjedoci te ljubavi su sveci, koji su iz euharistije primali snagu za djelatnu ljubav, koja je nerijetko bila junačka. Mislim ovdje na svetoga Vinka Paulskoga, čiji ćemo liturgijski spomen proslaviti prekosutra, koji je govorio: "Kolike li radosti u služenju osobi Isusa Krista u njegovim siromašnim udovima!". Mislim na blaženu Majku Tereziju, utemeljiteljicu Misionarki ljubavi, koja je među najsiromašnijima ljubila Isusa, kojega je svakoga dana primala i motrila u posvećenoj hostiji. Prije svih svetih i više nego njih, božanska je ljubav ispunila srce Djevice Marije. Nakon Navještenja, potaknuta od Onoga kojega je nosila u utrobi, Majka utjelovljene Riječi hitro se uputila kako bi pohodila svoju rodicu Elizabetu i pomogla joj. Molimo da svaki kršćanin, hraneći se tijelom i krvlju Gospodinovom, sve više raste u ljubavi prema Bogu i u velikodušnom služenju braći. Nakon molitve Anđeo Gospodnji: Prekosutra ćemo proslaviti Svjetski dan turizma, društvene pojave značajne za suvremeni svijet. Ponavljam svoju želju da turizam uvijek bude praćen poštivanjem osoba i kultura, te tako pomogne dijalogom i razumijevanjem. Sljedećega četvrtka je Svjetski dan pomorstva. Koristim ovu priliku da svima koji djeluju na morima, uputim svoj srdačni pozdrav praćen molitvom.

     Copyright © Dicastero per la Comunicazione - Libreria Editrice Vaticana