Index   Back Top Print

[ DE  - EN  - ES  - FR  - HR  - IT  - PT ]

BENEDIKT XVI.

PAPIN NAGOVOR UZ MOLITVU ANĐEO GOSPODNJI

Nedjelja, 23. listopada 2005.

      

Znakovita veza između Crkve i Euharistije

Draga braćo i sestre!

Današnjim euharistijskim slavljem na Trg Sv. Petra zaključeno je zasjedanje Sinode biskupa. Istodobno je zaključena je i Godina euharistije, što ju je u listopadu 2004. otvorio ljubljeni papa Ivan Pavao II. Dragim i časnim sinodalnim ocima, s kojima sam imao priliku podijeliti tri tjedna zauzetoga rada u ozračju bratskoga zajedništva, ponavljam izraze svoje srdačne zahvalnosti. Njihova razmišljanja, svjedočanstva, iskustva i prijedlozi na temu "Euharistija vrelo i vrhunac života i poslanja Crkve" sakupljeni su kako bi bili obrađeni u Poslije-sinodalnom nagovoru koji bi, vodeći računa o različitim situacijama u svijetu, trebao pomoći pri ocrtavanju lika "katoličke" zajednice, koja će, u mnogostrukosti kultura, jedinstveno živjeti središnje otajstvo vjere: otkupiteljsko Utjelovljenje, koje se živo uprisutnjuje u Euharistiji.

Usto, kao što se vidi s platna izloženih na pročelju Vatikanske bazilike, danas sam imao tu radost da proglasim pet novih svetaca, koje na kraju Euharistijske godine želim označiti kao primjerne plodove zajedništva života s Kristom. To su Josip Bilczewski, latinski biskup Lavova; Kajetan Catanoso, prezbiter, utemeljitelj Družbe sestara Veroniki od svetoga lika; Zigmund Gorazdowski, poljski svećenik, utemeljitelj Družbe sestara svetoga Josipa; Albert Hurtado Cruchaga, svećenik Družbe Isusove, Čileanac; te redovnik kapucin Felix iz Nikozije. Svaki od tih Isusovih učenika u svojoj je nutrini bio oblikovan božanskom prisutnošću što ju je primao, slavio i klanjao joj se u Euharistiji. Svi su oni na različite načine također gajili nježnu i sinovsku odanost Mariji Majci Kristovoj.

Ti novi sveci, što ih motrimo u nebeskoj slavi, pozivaju nas da se u svim prilikama utječemo majčinskoj zaštiti Bogorodice, kako bismo još više napredovali na putu evanđeoskoga savršenstva, podržani stalnim zajedništvom s Gospodinom stvarno prisutnim u sakramentu Euharistije. Na taj ćemo način moći živjeti poziv na koji je svaki kršćanin pozvan: poziv da budemo "kruh koji se lomi za život svijeta", kako nas to ispravno podsjeća današnji Svjetski dan misija. Više od bilo čega drugoga znakovita je veza između Crkve i Euharistije. Misijsko i evangelizatorsko djelo zapravo je apostolsko širenje ljubavi koja se poput koncentrata nalazi u Presvetom sakramentu. Tko prima Krista u stvarnosti njegova tijela i krvi ne može zadržati taj dar za sebe, nego je ponukan podijeliti ga u odvažnome svjedočenju Evanđelja, u služenju braći koja su u teškoćama, u opraštanju uvreda. Za neke Euharistija je, usto, sjeme posebnoga poziva da napuste sve kako bi išli naviještati Krista onima koji ga još ne poznaju. Blaženoj Djevici Mariji, euharistijskoj Ženi, povjeravamo duhovne plodove Sinode i Godine euharistije. Neka ona bdije nad hodom Crkve te nas nauči da rastemo u zajedništvu s Gospodinom Isusom kako bismo bili svjedoci njegove ljubavi, u kojoj je sva tajna radosti.

Poslije molitve Anđeoskog pozdravljenja Papa je pozdravio hrvatske hodočasnike na hrvatskom:

S radošću pozdravljam sve hrvatske hodočasnike, osobito iz grada Solina. Čuvajte vjeru, sveto nasljeđe vaših pređa, okupljajući se oko oltara Gospodnjega. Hvaljen Isus i Marija!

                            Copyright © Dicastero per la Comunicazione - Libreria Editrice Vaticana